• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Lees meer over de Protestantse Gemeente Waddinxveen.

Protestantse Gemeente

Nieuws en informatie over wijkgemeente Immanuëlkerk

Immanuëlkerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente De Rank

De Rank

Het laatste nieuws

Het ligt erg voor de hand en we hadden het misschien al veel eerder moeten doen. Gewoon iemand uitnodigen om mee te gaan naar de kerk. Om het geloof te 'proeven'. Want waarom zou je datgene wat voor jou waardevol is alleen voor jezelf houden? Daarom doen de Immanuëlkerk, de Ontmoetingskerk en De Rank samen met acht andere gastvrije Waddinxveense kerken in het weekend van 15 en 16 september mee aan de landelijke campagne 'Kerkproeverij'.

Wat motiveert ons om het Evangelie te vertellen aan de mensen om ons heen? We hebben als christenen een roeping gekregen om de mensen in contact te brengen met de Here Jezus. In Mattheüs 28:16-20 nodigt Hij ons uit om Zijn goede nieuws te vertellen aan de mensen die Hem niet (meer) kennen. Hoe motiveert ons dit? Hoe zet dit ons in beweging? Is het een mooi verhaal of laten we ons erdoor raken én wagen we de stap?

Durf je dat? Op je collega. buurman, vriend of familielid afstappen en zeggen: 'Hé, ga je een keer met me mee naar de kerk?'. Kerkproeverij is een mooie aanleiding om eens iemand uit jouw omgeving te laten kennismaken met de plek die voor jou zo bijzonder waardevol is. Nodig die ander eens uit om er te komen proeven van de stilte, de woorden uit de Bijbel, de gemeenschap en... de koffie. Wat hebben we te verliezen?

Kijk geregeld voor meer informatie op www.kerkproeverijwaddinxveen.nl

Met een uitnodigende groet namens team Kerkproeverij Waddinxveen,

Arie Pieter van Dijk

Kerkdiensten

Zondag 19 aug 2018

Ontmoetingskerk
  • 09:30 mw. G. van ’t Kruis, Boskoop
De Rank
  • 10:00 Dhr. P.M. van Dam, Houten

Zondag 26 aug 2018

Immanuëlkerk
  • 09:30 ds. H.G. van Viegen, RTW
De Rank
  • 10:00 Ds. N. de Jong, Rotterdam

Zondag 2 sept 2018

Ontmoetingskerk
  • 09:30 A. ter Schuur-v.d. Plicht, Avondmaal
De Rank
  • 10:00 Ds. M. Zandbergen (Avondmaal)

Activiteiten