• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Lees meer over de Protestantse Gemeente Waddinxveen.

Protestantse Gemeente

Nieuws en informatie over wijkgemeente Immanuëlkerk

Immanuëlkerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente De Rank

De Rank

Het laatste nieuws

De eerste Kerkproeverij in Waddinxveen ligt achter ons. Fietsen en puzzelen op zaterdag 15 september en kerken proeven op de zondagen 16 en 23 september.

Wat was het mooi om zo, samen met veel andere Waddinxveense kerken, één gemeente te zijn en dat met elkaar uit te dragen. De periode voorafgaand aan dit mooie weekend werd via preken, nieuwsbrieven, filmpjes en dia’s op het scherm en in Kompas aandacht besteed aan de proeverij. Praktisch alles stond in het teken van bezinning, toerusting, roeping en uitnodiging. Woorden die eindigen op ‘ing’.

Maar laten we eerlijk zijn, het was ook best ‘eng’ om bekenden uit te nodigen met je mee te gaan naar de kerk. Ook daarvoor was Kerkproeverij een heel praktische oefening in vrijmoedigheid, God in je leven vinden en volgen is soms al lastig genoeg, laat staan dat je hierover gaat verkondigen. Toch en alleen met Zijn hulp, nodigden we bekenden uit. Of ze er nu wel of niet op ingingen, we deelden een stukje van ons geloof met hen. We leerden ervan.

En inderdaad, een aantal bekenden bezocht voor het eerst of sinds lange tijd de proeverij in de Ontmoetingskerk of De Rank. Dan realiseer je je opnieuw dat God de levende God is die onze gebeden hoort en ons graag wil betrekken bij Zijn geweldige plannen. Wat een zegen!

De voorbereidingsgroep Kerkproeverij

Kerkdiensten

Zondag 21 okt 2018

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. D. Wolse
De Rank
  • 10:00 Ds. Overeem en Dhr. Wassenaar
  • 18:30 Dhr. W.J. de Hek, Amsterdam

Zondag 28 okt 2018

Immanuëlkerk
  • 09:30 ds. G. Geitenbeek, Waddinxveen, Heilig Avondmaal
De Rank
  • 10:00 Ds. W.P. van der Hoeven, Amersfoort (Avondmaal)
  • 18:30 Ds. N. de Boo, Zeist

Activiteiten