• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

 • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

 • Inrichting Ontmoetingskerk

 • Inrichting Immanuëlkerk

Wijkgemeente Immanuëlkerk / Ontmoetingskerk

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

----------------------
Privacy Verklaring

Voorganger: ds. Gerard van Viegen.
--------------------------------------

Muziek:Toccata en Fuga F-dur van Dittrich Buxtehude
Mededelingen
Aansteken van de kaarsen
Zingen: LB 556
Over het thema: “wordt het nu anders?”
Aanvangswoord en groet
Gebed om ontferming:
Zingen LB 301K- gebed- zingen LB 301K
DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Projectlied gelezen
Eerste lezing uit het boek v/d. profeet Jesaja 52: 7-10
Muziek: Psalm 24, onberijmd
Onze eerste evangelielezing: Marcus 11, 1-10 het verhaal van De Intocht
Zingen LB 553: Stap voor stap gaat door Jeruzalem
Tweede Evangelielezing: Marcus 14, 1-9
Acclamatie: LB 368D
Verkondiging
Muziek: Ubi caritas et amor
DIENST VAN DE TOEWIJDING
Dankgebed, voorbeden, Onze vader
OVERGANG NAAR DE STILLE WEEK
Matt.16, 24b-25
Slotzang LB 582: 1,2
Zegen

Hierbij de uitleg en verkondiging zoals gehouden in de eredienst van de 5e zondag van de 40 dagen, op 29 maart 2020 in de Ontmoetingskerk.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

De juf vertelde in groep 1 aan de kleuterklas het verhaal over Lazarus. En de kinderen hingen aan haar lippen, want ze kon mooi vertellen. En zo wekte Jezus Lazarus op uit de dood. Hij kwam het graf uit en leefde, besloot de juf. Er ging een zucht van verlichting door de klas. Liep het verhaal toch nog goed af na al dat huilen van Maria, Martha en Jezus zelf.
Toen klonk opeens de stem van Peter: "Mijn opa is ook dood", zei hij met een laag stemmetje. Natuurlijk kon dit jongetje van 4 jaar nog niet onder woorden brengen wat hij daarmee bedoelde. Maar het moet iets zijn geweest als: "Waarom Lazarus wel en mijn opa niet"? Of misschien wel: "Daar geloof ik helemaal niets van: mijn opa is nog steeds dood".

Want als we heel eerlijk zijn: misschien begon het bij u vanmorgen ook wel te kriebelen toen u dit verhaal over de opwekking van Lazarus hoorde. Misschien werd u zelfs wel boos, want uw man of uw vrouw of uw kind is dood en ligt in het graf. Of een goede vriend of vriendin hebt u nog maar pas geleden naar het crematorium gebracht. En wie denkt op dit moment niet aan datgene waar we op dit moment allemaal mee te maken hebben: het coronavirus? Ik kan het me goed voorstellen dat dit verhaal gemengde gevoelens oproept en verlegenheid. Waarom Lazarus wel en die mens die me zo lief was niet? En tegelijkertijd weten we ook wel, dat we allemaal niet kunnen blijven leven. In zijn avondgebed heeft Luther het over de strenge, bittere dood. Daar is geen ontkomen aan voor een mensenkind op deze aarde. Ook voor Lazarus niet. Na nog een tijd van leven is ook hij gestorven.

Hierbij de uitleg en verkondiging zoals gehouden in de eredienst van de 4e zondag van de 40 dagen, op 22 maart 2020 in de Ontmoetingskerk.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Jezus zag in het voorbijgaan een mens. Jezus ziet een blinde, 'die van Genesis af aan' , staat er, vanaf het begin, de geboorte af blind is . Hoe kan dat? Ja zijn vader die... en zijn moeder, die familie van haar... Mensen zoeken een reden. Ongeluk treft ons niet zomaar, dat gaat in tegen ons rechtsgevoel.

Daarom proberen we een oorzaak op te sporen. Misschien wel omdat we er op één of andere manier greep op willen krijgen. Bijvoorbeeld: we zoeken een verband tussen datgene wat iemand overkomen is en zijn stijl van leven: geen wonder, had hij ook maar niet…. En tegelijkertijd zit er de gedachte achter: als ik nu niet zo leef, overkomt mij dat in ieder geval niet of heb ik er minder kans op.

Op de website GereformeerdeKerken.info is de historie van de Gereformeerde Kerk te Waddinxveen gepubliceerd.

Het begint bij de "Afgescheidenen" in 1866 en eindigt bij de vorming van de Protestantse Gemeente te Waddinxveen in 2010. De predikanten, kerkgebouwen en andere feiten zijn beschreven in drie delen.

Klik hier om deel 1 te lezen

 

Geachte gemeenteleden,

Hierbij pastorale nieuwsbrief die verspreid is aan alle gemeenteleden van de Protestantste Gemeente Waddinxveen, mocht u deze niet hebben ontvangen 'klik dan hier'.

Tevens een overzicht voor de komende uitzendingen vanuit de Immanuëlkerk en de Ontmoetingskerk op de kerkradio en kerkomroep.

 • 25 maart om 19.30 uur een vesper vanuit de Immanuëlkerk, voorganger: ds. Gerard van Viegen
 • 29 maart om 10.00 uur een aangepaste dienst vanuit de Ontmoetingskerk, voorganger: ds. Tinus Gaastra
 • 1 april om 19.30 uur een vesper vanuit de Immanuëlkerk, voorganger: ds. Gerard van Viegen

Namens de kerkenraden IK & OK

Geachte gemeenteleden van de PGW,

Er wordt hard gewerkt aan een speciale editie van Kompas i.v.m. het Coronavirus.

Op dit moment hebben we niet de beschikking over mailadressen van alle gemeenteleden. De idee is daarom deze speciale editie ook nog op papier te laten verschijnen. In die editie verschijnt (ook) deze oproep/vraag om uw mailadres door te geven.

U helpt ons enorm als we u via e-mail kunnen benaderen. Hieronder (of via deze link) kunt u uw e-mailadres aan ons kenbaar maken.

Kerkdiensten

Palmzondag 5 apr 2020

Kerkomroep.nl (Ontmoetingskerk)
 • 09:30 ds. H.G. van Viegen

Maandag 6 apr 2020

Kerkomroep.nl (Immanuëlkerk)
 • 19:30 Avondgebed Stille Week: Anneke Compagne en Annelies Keller

Dinsdag 7 apr 2020

Kerkomroep.nl (Immanuëlkerk)
 • 19:30 Avondgebed Stille Week: Bastienne Prins en Reinilde Zevenber...

Woensdag 8 apr 2020

Kerkomroep.nl (Immanuëlkerk)
 • 19:30 Avondgebed Stille Week: Annelies Keller, Nellie van Sluijs, ...

Witte donderdag 9 apr 2020

Kerkomroep.nl (Immanuëlkerk)
 • 19:30 ds. H.G. van Viegen, Witte Donderdag