• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

Wijkgemeente Immanuëlkerk / Ontmoetingskerk

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

Op 14 juli overleed in Waddinxveen:

Christina Margaretha Zwijgers- van der Linde in de leeftijd van 87 jaar.
Zij woonde aan de Marga Klompehoeve 38

Donderdag 19 juli om 11 uur wordt afscheid van haar genomen
in een dienst in de Ontmoetingskerk

Voorganger is ds. Gerard van Viegen.
Na afloop van deze dienst is er gelegenheid tot condoleren.

Daarna zal de begrafenis plaatsvinden in Utrecht.

We zullen de naam van
Christina Margaretha Zwijgers- van der Linde
in onze gebeden gedenken en
voorbede doen voor familie en vrienden.


Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer.
Hem behoren wij toe.
Amen.

We zijn  alweer druk bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen. Graag willen we u vast informeren over de activiteiten van komend najaar.  Dan kunt u de data alvast in uw agenda noteren.

Kerkdiensten

Zondag 29 juli 2018

Immanuëlkerk
  • 09:30 ds. A. van Houwelingen, Noordwijk

Zondag 5 aug 2018

Immanuëlkerk
  • 09:30 pastor M. Lems-Groeneweg, RTW

Zondag 12 aug 2018

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. D. Wolse

Zondag 19 aug 2018

Ontmoetingskerk
  • 09:30 mw. G. van ’t Kruis, Boskoop

Zondag 26 aug 2018

Immanuëlkerk
  • 09:30 ds. H.G. van Viegen, RTW

Activiteiten