• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

Wijkgemeente Immanuëlkerk / Ontmoetingskerk

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

Week van Gebed voor de eenheid van de christenen: 20 tot 27 januari.

Diaken Leon Everts van de Sint Victorkerk schreef in het laatste nummer van De Voorloper, het blad van r.k. Parochie Sint Jan de Doper, een inspirerende tekst: ‘Ik val met de deur in huis. De oecumene moet in elk christenhart kloppen. En waarom? Om de doodeenvoudige reden dat Christus niet verdeeld is. Jezus heeft geleefd voor de eenheid onder alle mensen. Hij zou niets liever willen dan dat de eenheid onder de christenen een afspiegeling is van zijn verbondenheid met God. Deze eenheid is Jezus’ levenstestament, een opdracht die hij vertrouwt aan mensen zoals jij en ik.’

Kerkdiensten

Zondag 31 mrt 2019

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. G. Geitenbeek

Zondag 7 apr 2019

Immanuëlkerk
  • 09:30 ds. C. Verduijn, Dordrecht ZWO

Palmzondag 14 apr 2019

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht
Immanuëlkerk
  • 19:30 Tineke v.d. Eijk en Niels v. Arkel

Maandag 15 apr 2019

Immanuëlkerk
  • 19:00 Stiltewandeling