• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

Wijkgemeente Immanuëlkerk / Ontmoetingskerk

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

Ook dit jaar zal er weer door de 3 wijkgemeenten De Rank, Immanuёlkerk en Ontmoetingskerk een Kerstpakkettenactie op touw gezet worden. Deze actie zal plaatsvinden op zaterdag 16 december 2017.
Het merendeel van u weet al precies hoe de actie in zijn werk gaat maar voor de mensen die het nog niet weten hierbij een korte uitleg.

De bedoeling is dat vanuit elke gemeente er namen van families of mensen aangedragen worden die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het gaat in deze actie NIET om mensen die het psychisch zwaar hebben of die bijvoorbeeld erg ziek zijn (geweest).Deze namen kunt u op een aangeleverd strookje schrijven. Het strookje kunt u na de kerkdienst in een doos stoppen welke in de kerk staat. De namen die u aandraagt hoeven niet per se mensen uit de kerk te zijn maar kunnen ook buren of kennissen zijn die een kerstpakket kunnen gebruiken.

Kerkdiensten

Zondag 22 okt 2017

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. J.P. Koning, Reeuwijk

Zondag 29 okt 2017

Immanuëlkerk
  • 09:30 ds. H.G. van Viegen, Heilig Avondmaal

Zondag 5 nov 2017

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. H.G. van Viegen, RTW, Oogstdienst

Zondag 12 nov 2017

Immanuëlkerk
  • 10:00 mw. A. ter Schuur-v.d. Plicht

Zondag 19 nov 2017

Ontmoetingskerk
  • 10:00 mw.A. ter Schuur-v.d. Plicht, RTW