• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

Wijkgemeente Immanuëlkerk / Ontmoetingskerk

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

Ca. 80 gemeenteleden waren op 15 februari naar de gemeenteavond gekomen. Na het welkom opende ds. Gerard van Viegen de avond met het lezen van Gen. 50: 18-21 en een korte uitleg daarbij. Hierna zongen we met elkaar Lied 991 en ging hij voor in gebed.

Kerkdiensten

Palmzondag 25 mrt 2018

Ontmoetingskerk
  • 19:30 ds. H.G. van Viegen, Passiedienst
Immanuëlkerk
  • 10:00 ds. H.G. van Viegen, Palmzondag

Maandag 26 mrt 2018

Immanuëlkerk
  • 19:30 mw. A. Compagne en mw. A. Keller, Stiltewandeling en Taizé-a...

Dinsdag 27 mrt 2018

Immanuëlkerk
  • 19:30 ds H.G. van Viegen en pastor L. Everts, boeteviering

Woensdag 28 mrt 2018

Immanuëlkerk
  • 19:30 mw. H. Broer-v. d. Tuin en dhr. P. Vingerling., avondgebed