• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

Dienst meekijken

De diensten in de Ontmoetingskerk zijn ook te zien. Klik op onderstaande knop.

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

----------------------
Privacy Verklaring

Beheer en onderhoud kerkgebouw

De Immanuëlkerk staat aan de Pr. Beatrixlaan 2, 2741 DH Waddinxveen, tel.: 0182-613194.

Het beheer en onderhoud valt onder de verantwoording van de kerkrentmeesters. In samenwerking met de klussenploeg wordt er onderhoud verricht en, indien nodig worden er nieuwe spullen aangeschaft.

Een aantal vrijwilligers dragen wekelijks zorg voor het schoonmaken van het kerkgebouw, terwijl één maal per jaar er een grote schoonmaak plaats vindt. Een team van hulpkosters (vrijwilligers) verzorgen bij kerkdiensten, rouwdiensten en vergaderingen/bijeenkomsten de koffie en thee."

Contactpersoon is: