• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

Dienst meekijken

De diensten in de Ontmoetingskerk zijn ook te zien. Klik op onderstaande knop.

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

----------------------
Privacy Verklaring

Waddinxveen heeft van oudsher een overwegend Protestants-christelijke bevolking. De Gereformeerde Bondsrichting binnen de Nederlandse Hervormde Kerk is daarin sterk vertegenwoordigd. De Centrale Hervormde Gemeente (modaliteit Gereformeerde Bond) kent vier predikantsplaatsen.

In 1940 heeft een groep gemeenteleden zich afgescheiden en verder gegaan als de vereniging "Wet en Evangelie". Uit deze vereniging is de huidige Immanuëlkerkgemeente voortgekomen. Na veel omzwervingen is het huidige kerkgebouw in 1964 in gebruik genomen.

In 1977 en 1990 zijn er nog uitbreidingen geweest om aan de vele activiteiten onderdak te kunnen bieden. In 1998 is een groep gelovigen, zijnde Confessioneel Hervormde Gemeenschap "De Rank" ingekaderd in de Immanuëlkerkgemeente. Zij maakten vanaf dat moment, als kerkenraadscommissie, deel uit van onze gemeente en kregen daardoor de mogelijkheid om de sacramenten te bedienen en voluit kerk te zijn.

Sinds 2004 vormen wij samen met de wijkgemeenten Ontmoetingskerk (Gereformeerde Kerk Waddinxveen) en de Rank de Protestantse Gemeente in wording te Waddinxveen. Met ingang van 1 januari 2010 is de vorming van de Protestantse gemeente te Waddinxveen een feit.

Klik hier voor meer informatie over het ontstaan van de vereniging 'Wet en Evangelie' (PDF)