• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

Dienst meekijken

De diensten in de Ontmoetingskerk zijn ook te zien. Klik op onderstaande knop.

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

----------------------
Privacy Verklaring

De drie wijkgemeenten Immanuëlkerk, Ontmoetingskerk en De Rank vormen samen de Protestantse Gemeente Waddinxveen. Elke wijkgemeente heeft een eigen wijkkerkenraad, een eigen wijkraad kerkrentmeesters en een eigen wijkraad diaconie. De Protestantse Gemeente Waddinxveen heeft een Algemene Kerkenraad, waar de kerkenraden van de wijkgemeenten in participeren.

Voorts kennen we binnen de Protestantse Gemeente een college van kerkrentmeesters. In dat college zitten afgevaardigden van de wijkraden kerkrentmeesters. Zo kennen we ook een college van diakenen, waarin afgevaardigden van de wijkraden van diaconie zitting hebben. Ook deze beide colleges zijn ook vertegenwoordigd in de Algemene Kerkenraad.

Wijkindeling

De wijkgemeente kent een zestal secties met pastoraal medewerkers en contactpersonen. Samen met wijkgemeente Ontmoetingskerk is er gezamenlijk pastoraal overleg, namelijk het Pastoraal Beraad.

Samenwerking wijkgemeenten Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk

Onze wijkgemeente werkt op veel terreinen al nauw samen met de wijkgemeente Ontmoetingskerk. Er wordt nagedacht over en gewerkt aan de mogelijkheid om de beide wijkgemeenten te verenigen tot één gezamenlijke nieuwe wijkgemeente. Via het kerkblad Kompas en via deze website wordt regelmatig daar informatie over gegeven.