• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Kerkbalans 2021
De actie Kerkbalans is weer gestart, dit keer met een krachtig thema dat goed de noodzaak weergeeft van deze jaarlijkse actie. Het thema voor de actie in 2021 is:Een thema dat de waardevolle toekomst van de kerk centraal stelt. De kerk van morgen kan er alleen zijn, als wij ons daar vandaag voor inzetten. We hebben daar uw inzet en bijdrage hard bij nodig. Dit verzoek is noodzakelijk, want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze PGW.

Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor het voortbestaan van de kerk. Vandaar dat we zoals elk jaar ook in 2021 al onze gemeenteleden weer om een bijdrage vragen. 
Ondanks de maatregelen wegens het coronavirus, zal de actie niet anders verlopen dan eerdere jaren, maar we willen hem juist nu wel extra bij u onder de aandacht brengen. De schadelijke gevolgen van het coronavirus, zoals eenzaamheid, angst
en onzekerheid, kunnen worden verzacht door een goed functionerende kerk. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig.
Bovendien lopen de vaste kosten van de kerk gewoon door en worden er extra uitgaven gedaan om contact te houden met alle gemeenteleden, om de online diensten te kunnen uitzenden en vooral: het werk van alle pastores in onze gemeente.

En hopen en bidden we niet vurig dat er in 2021 spoedig een einde zal kunnen komen aan alle maatregelen van de lockdown? Dat we weer met (meer) mensen in de diensten kunnen samenkomen en weer de door-de-weekse activiteiten kunnen opstarten? 

Helpt u mee?
Inmiddels zijn alle voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2021 gedaan. De enveloppen liggen klaar, de vrijwilligers die helpen de enveloppen rond te brengen (en weer op te halen) zijn bevoorraad en we kijken al met spanning uit naar het eindresultaat. De actie wordt gehouden van 16 tot en met 30 januari. In de komende week wordt de enveloppe bij u bezorgd, in de week daarna hopen wij uw antwoord weer op te halen. Zoals u al gewend bent, wordt de actie enveloppe persoonlijk bij u bezorgd en uw antwoord weer opgehaald, dankzij de hulp van onze zeer gewaardeerde medewerkers. Als zij bij u aanbellen, zorgen ze uiteraard voor een gepaste afstand in verband met de coronamaatregelen.

Kunnen we rekenen op uw steun en bijdrage?

Jaarrekening 2019 en begroting 2021 van de PGW
Zowel de jaarrekening 2019 als de begroting 2021 van de PGW zijn door de Algemene Kerkenraad vastgesteld en goedgekeurd. Zoals de kerkorde ons voorschrijft, willen wij u graag in de gelegenheid stellen om de (geconsolideerde) jaarrekening
2019 en de (geconsolideerde) begroting 2021van de PGW in te zien. Daartoe krijgt u de gelegenheid in de week van 25 tot en met 30 januari bij onze penningmeester de heer J. Beekman. Vriendelijk verzoek om daarvoor telefonisch 0182-610673, of
per mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) een afspraak met hem te maken. Voor inzage van de jaarrekening respectievelijk begroting van uw eigen wijkgemeente (ook in dezelfde periode) kunt u contact opnemen met de volgende personen:
- Wijkgemeente 't Spectrum, Immanuëlkerk: de heer R. de Haan, 0182-610803, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
- Wijkgemeente 't Spectrum, Ontmoetingskerk: de heer W. van Arkel, 0182-612651, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
- Wijkgemeente De Rank: de heer H. Hagen, 0182-630355, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Collectebonnen en nog wat 
Bij al het ‘werk voor de kerk’ zijn er veel zaken die geruisloos en bijna ongezien op de achtergrond plaatsvinden en dat vaak vele jaren lang. Zo'n voorbeeld is het beheer en de administratieve verantwoording van de collectebonnen door ons zeer gewaardeerde gemeentelid Ad Hakkesteegt. Van hem heeft het college recent een brief ontvangen waarin hij meldt en motiveert per einde januari 2021 te stoppen met zijn werk als beheerder collectebonnen. Daarmee komt een einde aan een zeer
lange staat van dienst: sinds september 1993 heeft Ad deze taak met veel verve en verantwoordelijkheidsgevoel uitgevoerd. Daarvoor zijn we hem zeer dankbaar en we begrijpen dat hij na zoveel jaren graag dat stokje aan een opvolger overdraagt.
Dat stelt het College van kerkrentmeesters voor de opgave om een nieuwe beheerder te zoeken en te vinden. Een andere opgave is ook om, zoals door Ad beschreven, de vervanging te regelen van de sterk verouderde hardware en software
voor de collectebonnen administratie. 
Daarom de oproep aan gemeenteleden om zich te melden als zij interesse hebben en het een uitdaging vinden om Ad in deze functie als ‘beheerder collectebonnen’ op te volgen. U kunt zich melden bij ondergetekende of via één van de andere
kerkrentmeesters. 

Namens het College van kerkrentmeesters,
Hennie Molenaar