• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

Wijkgemeente Immanuëlkerk / Ontmoetingskerk

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

SAMENSPRAAK Overlegorgaan van de Protestantse wijkgemeenten Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, de Remonstrantse Gemeente en de R.K. geloofsgemeenschap Sint Victor te Waddinxveen.

Vredesweek 2018

Vrede komt van een oud-Germaans woord dat samenhangt met vrij: ze horen bij elkaar die twee woorden: geen vrede zonder vrijheid, geen vrijheid zonder vrede. Hoe staat het eigenlijk met die vrede? In de wereld, in Europa, in Waddinxveen, in onze eigen kerken, in onze eigen buurt? Zien we nog tekenen van hoop in onze wereld? Of zouden we moeten zeggen: zien we al tekenen van hoop?

De Amerikaanse bisschop Michael Curry sprak op 19 mei bij het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle: ‘…als liefde de weg is, dan zal er op deze aarde nooit meer een kind met honger naar bed gaan. Als liefde de weg is, dan zal gerechtigheid op ons neerdalen als een machtige stroom (…) als liefde de weg is, zullen we ons met oorlog niet meer bezighouden…’

De Vredesweek wordt dit jaar van 21 tot 25 september gevierd: het is een landelijke happening, georganiseerd door de Vredesorganisatie PAX, een samenwerkingsverband tussen IKV en Pax Christi. Veel gemeenten doen mee en Waddinxveen is één van hen. De kerken van Samenspraak vieren de Vredesweek met een bijzondere oecumenische samenkomst in de Sint Victorkerk, Op zaterdag, 22 september om 19.00 uur. Voorgangers zijn pastor Leon Everts en ds. Theo van Leeuwen van de Remonstrantse Gemeente. Muzikale medewerking zal worden geleverd door het Gouds Vocaal Ensemble ‘Cantare’ onder leiding van Leo Rijkaart.

Namens het oecumenisch overlegorgaan Samenspraak

Kerkdiensten

Zaterdag 22 sept 2018

St. Victorkerk
  • 19:00 Oecumenische viering Vredesweek

Zondag 23 sept 2018

Ontmoetingskerk
  • 09:30 pastor M. Lems-Groeneweg, ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht, RTW

Zondag 30 sept 2018

Immanuëlkerk
  • 09:30 ds. C. Van Dorp, Garderen, Gezinsdienst

Maandag 24 dec 2018

Sporthal "De Dreef"
  • 14:00 Kerst=Feest (kids)
  • 19:00 Kerst=Feest (1e dienst)