• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

Wijkgemeente Immanuëlkerk / Ontmoetingskerk

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

Samen op weg naar Kerstmis !!

Vier sfeervolle adventsdiensten in december

Zondag 2 december: voorganger ds. Frans Bos. Harpmuziek van Reinilde Zevenbergen.

Zondag 9 december: voorganger pastor Leon Everts. Optreden van het r.k. jongerenkoor.

Zondag 16 december: voorganger ds. Theo van Leeuwen. Vocaal kwartet, bestaande uit leden van het Goudse koor ‘Cantare.’

Zondag 23 december: voorganger ds.Tinus Gaastra. Vioolmuziek van Maxime Gulikers.

Aanvang 19.00 uur

In de Remonstrantse Kerk aan de Zuidkade 59

(het kerkje achter het witte hek)

Kerkdiensten

Zondag 31 mrt 2019

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. G. Geitenbeek

Zondag 7 apr 2019

Immanuëlkerk
  • 09:30 ds. C. Verduijn, Dordrecht ZWO

Palmzondag 14 apr 2019

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht
Immanuëlkerk
  • 19:30 Tineke v.d. Eijk en Niels v. Arkel

Maandag 15 apr 2019

Immanuëlkerk
  • 19:00 Stiltewandeling