• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

Wijkgemeente Immanuëlkerk / Ontmoetingskerk

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

Samen op weg naar Kerstmis !!

Vier sfeervolle adventsdiensten in december

Zondag 2 december: voorganger ds. Frans Bos. Harpmuziek van Reinilde Zevenbergen.

Zondag 9 december: voorganger pastor Leon Everts. Optreden van het r.k. jongerenkoor.

Zondag 16 december: voorganger ds. Theo van Leeuwen. Vocaal kwartet, bestaande uit leden van het Goudse koor ‘Cantare.’

Zondag 23 december: voorganger ds.Tinus Gaastra. Vioolmuziek van Maxime Gulikers.

Aanvang 19.00 uur

In de Remonstrantse Kerk aan de Zuidkade 59

(het kerkje achter het witte hek)

Kerkdiensten

Zondag 16 dec 2018

Remonstrantse Kerk
  • 19:00 ds. Theo van Leeuwen
Immanuëlkerk
  • 10:00 ds. T. Gaastra, RTW
  • 16:00 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht, Kinderkerstfeest

Zondag 23 dec 2018

Remonstrantse Kerk
  • 19:00 ds.Tinus Gaastra
Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven