• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

Wijkgemeente Immanuëlkerk / Ontmoetingskerk

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

----------------------
Privacy Verklaring

Kerstmarkt 2018

Hierbij willen we nog even een aantal zaken betreffende de Kerstmarkt 2018 onder uw aandacht brengen. De Kerstmarkt wordt gehouden op vrijdag 7 december 2018, in de Immanuëlkerk. U bent die dag van harte welkom van 14 tot 18 uur. Let wel, er is veel meer te beleven dan alleen kerstartikelen, kom a.u.b. zelf kijken en sfeer proeven.

Inleveren U heeft ongetwijfeld wat artikelen die u niet meer gebruikt en die in de weg liggen. Alles dat maar enigszins aan kerstmis doet denken is welkom. Maar ook als het niet direct met kerst te maken heeft zien we uw spullen graag tegemoet. Wat het inleveren van de goederen betreft. U kunt uw spullen voor de Kerstmarkt afgeven bij de Immanuëlkerk op maandag 19 en 26 november a.s. Beide dagen tussen 19 en 20 uur.

Sponsorloop Er is dit jaar een sponsorloop aan de Kerstmarkt gekoppeld en wel op donderdag 6 december. De start is om 18:00 uur, er worden rondjes van 300 meter gelopen, met een maximum van 15 rondjes. Dit evenement staat natuurlijk niet alleen open voor de “dravers van alle leeftijden” onder ons, ook nordic walkers en wandelaars zijn van harte welkom. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij Ad Fiere, tel. 0182-613892. Na afloop is er een gezellig samenzijn, waarbij heerlijke erwtensoep wordt genuttigd.

Aanbod Wat wordt er zo al geboden, natuurlijk is er een ruime keus aan kerstartikelen te koop. Daarnaast is er een uitgebreid aanbod boeken, CD’s en LP’s. Zoals gebruikelijk ontbreekt de oliebollenkraam ook deze keer niet, altijd lekker en vers gebakken. In het restaurant kunt u o.a. uit koffie, snert of glühwein kiezen. En wie weet is er bij de kraam van curiosa wel iets te vinden waar u al een tijdje naar op zoek bent. Naast de kerstartikelen zijn er vanzelfsprekend ook hele mooie kerststukjes in de aanbieding. De aanschaf van deze stukjes is reeds mogelijk vanaf maandag 3 december, in de hal van de Immanuëlkerk. Verder zijn er diverse enthousiaste hobbyisten die tekst en uitleg geven over hun hobby’s, zoals quilten, glazenkralen maken, tekenen/schilderen, tassen maken, verzen schrijven en dan vergeet ik er vast nog wel een of twee. Er bestaat ook dit jaar weer de mogelijkheid tot deelname aan een workshop “deurkransen maken”. U dient zich wel vóór 22 november op te geven bij Marijke van Tilburg (0182-615558), de kosten voor deelname aan de workshop bedragen 20 euro.

Graag uw bijdrage Voor het vervaardigen van de reeds eerder genoemde kerststukjes is materiaal nodig, bij voorkeur blauwspar. Ook andere groene materialen zijn zeker welkom. Mocht u nog van plan zijn om uw tuin te snoeien voor de winter, dan is dit een ideale gelegenheid. Indien u e.e.a. beschikbaar wilt stellen, graag even een telefoontje naar Joke Hoogerbrugge (079-5931298). Verder zit de bloemengroep te springen om bakjes, potjes en vaasjes, welke kunnen worden afgegeven op de reeds genoemde inleveravonden. Naast het gevraagde “groen” zijn er misschien een aantal thuisbakkers die het restaurant willen voorzien van hun particuliere producten. Mocht u bereid zijn in deze vorm een bijdrage te leveren, verzoeken we u om contact op te nemen met Joke Fiere, tel. 0182-613892.

Spontane bijdragen Tot slot, mochten er leden binnen onze gemeente zijn die niet in de gelegenheid zijn om persoonlijk aanwezig te zijn op de Kerstmarkt, maar toch hun financiële steun wensen te betuigen, dan is deze steun natuurlijk bijzonder welkom. Uw bijdrage kan gestort worden op IBAN nummer NL39RABO.0373731817, t.n.v. Bazaar Immanuëlkerk te Waddinxveen, o.v.v. Kerstmarkt. Waarvoor bij voorbaat natuurlijk onze hartelijke dank!

Tot ziens Persoonlijk langskomen is uiteraard heel leuk, we hopen u allen vrijdag 7 december tussen 14 en 18 uur welkom te mogen heten.

Tot ziens op de Kerstmarkt 2018!

Kerkdiensten

Donderdag 30 mei 2019

Immanuëlkerk
  • 09:30 ds. H.G. van Viegen

Zondag 2 juni 2019

Immanuëlkerk
  • 09:30 ds. T. Gaastra, Heilig Avondmaal

Zondag 9 juni 2019

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht

Zondag 16 juni 2019

Immanuëlkerk
  • 09:30 pastor M. Lems-Groeneweg, RTW

Zondag 23 juni 2019

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. T. Gaastra, gezinsdienst

Activiteiten