• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

Wijkgemeente Immanuëlkerk / Ontmoetingskerk

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

----------------------
Privacy Verklaring

Met instemming van de wijkkerkenraden en na overleg met Care for Family willen we aan de noodzakelijke boodschappen in de voedseltassen een extra tasje toevoegen voor de feestdagen. Op 20 december komen 180 (!) gezinnen een voedseltas ophalen. Als we in onze wijkgemeenten zorgen voor 180 leuk ingepakte kerstlekkernijen stoppen we die met een wens voor fijne feestdagen in een extra tasje. Om de kerstattenties wat gelijkwaardig te houden stellen we voor om aan dit extraatje een bedrag te besteden van vijf – zes euro. Meerdere extraatjes mogen uiteraard ook.

Dat moeten we toch 180 x op korte termijn voor elkaar kunnen krijgen!!

U kunt deze actie ook steunen met een gift (doos in de hal van de kerk), dan zorgt de werkgroep voor meer inhoud van de extra tasjes. U kunt de kerstattenties en/of uw giften meenemen naar de dienst van 9 en 16 december. In de hal van de kerk wordt het verzameld.

Ook kunt u de kerstattenties inleveren op onderstaande adressen (een telefoontje vooraf is wellicht handig):
Peter en Cobi Kromhout, Zuidplaslaan 508 (portiek D), tel. 617521;
Marian van der Zwan, Nic. Beetslaan 196, tel. 618430;
Wim en Esther van Arkel, Anna Paulownastraat 3, tel. 06 19915889;
Arie en Corrie Eikelenboom, Overtoom 35, tel. 618236.

Kerkdiensten

Donderdag 30 mei 2019

Immanuëlkerk
  • 09:30 ds. H.G. van Viegen

Zondag 2 juni 2019

Immanuëlkerk
  • 09:30 ds. T. Gaastra, Heilig Avondmaal

Zondag 9 juni 2019

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht

Zondag 16 juni 2019

Immanuëlkerk
  • 09:30 pastor M. Lems-Groeneweg, RTW

Zondag 23 juni 2019

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. T. Gaastra, gezinsdienst

Activiteiten