• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

Wijkgemeente Immanuëlkerk / Ontmoetingskerk

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

Op maandag 26 november is bij de Bazaarcommissie van de Immanuëlkerk een doos ingeleverd met o.a. boeken, bloempotten, pannen en nog wat andere spullen. Nu blijkt in een van de kleine potjes een goudkleurig kettinkje te zitten, waarvan we de indruk hebben dat dit per ongeluk is blijven zitten.

Wie mist een dergelijk kettinkje met drie hangertjes.

In een van de boeken die in dezelfde doos zaten stond de naam “Huib”, een ander boek was geschonken aan “Sharita”.

Als deze namen u heel bekend voorkomen en vooral in deze combinatie, meldt u dan bij Dick den Adel, 0182-617701.

Kerkdiensten

Zondag 16 dec 2018

Remonstrantse Kerk
  • 19:00 ds. Theo van Leeuwen
Immanuëlkerk
  • 10:00 ds. T. Gaastra, RTW
  • 16:00 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht, Kinderkerstfeest

Zondag 23 dec 2018

Remonstrantse Kerk
  • 19:00 ds.Tinus Gaastra
Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven