• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

Wijkgemeente Immanuëlkerk / Ontmoetingskerk

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

De volgende kerst/Nieuwjaarsgroet hebben we uit Loppersum ontvangen:

We willen jullie heel hartelijk danken voor de kerstgroeten die we mochten ontvangen uit Waddinxveen! Hartverwarmend! We hebben de kaarten gescand en op de beamer laten zien in de dienst.

Ook mochten we een rode kerstster ontvangen en deze hebben we opgehangen in onze kerstboom. Hij viel erg op! De boom was wit versierd en de rode ster schitterde ertussen!

Langs deze weg willen we jullie nogmaals heel hartelijk danken en we wensen jullie voor het komende jaar Gods zegen toe!

Wijkgemeente ‘Vredekerk’ in Loppersum.

Kerkdiensten

Zondag 27 jan 2019

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. H.G. van Viegen, ds. T. Gaastra, pastor L. Everts, Zonda...

Zondag 3 feb 2019

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht, Kerk & Schooldienst

Zondag 10 feb 2019

Immanuëlkerk
  • 10:00 ds. G. Geitenbeek

Zondag 17 feb 2019

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. T. Gaastra, RTW

Zondag 24 feb 2019

Immanuëlkerk
  • 10:00 pastor M. Lems-Groeneweg