• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Wijkgemeente 't Spectrum

Dienst meekijken

De diensten in de Ontmoetingskerk zijn live én terug te zien.
Klik op onderstaande knop.

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

----------------------
Privacy Verklaring

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, waarover God zegt ‘Mijn geliefde Zoon’

Elia: de beste leerling van de klas. Als er nu één een onverschrokken profeet was, was hij het wel. Hij had de moed om tegen de stroom in te gaan en daarmee word je niet populair, dat weten we allemaal, maar toch deed hij het. Hij kwam op voor Gods recht en nam geen blad voor de mond. Voor niets en niemand was hij bang. Als een koning in de fout ging: Elia zei het hem, recht in zijn gezicht. In zijn eentje ging hij op de Karmel het gevecht aan met maar liefst 450 Baälspriesters. En we weten hoe het afliep: de Baälspriesters werden gedood en het volk riep: “de HEER is God, en Elia is zijn profeet”. En toen koning Achab ook onder de indruk leek te zijn van al dit machtsvertoon, dacht Elia: nu komt alles goed, eindelijk weer recht en vrede in het land. Maar hij rekende buiten koningin Izebel: zij zwoer wraak en sprak een doodvonnis over Elia uit.

En Elia vlucht; nadat hij gewonnen had, neemt hij de benen. Dat is op het eerste gezicht vreemd of toch niet? Van die krachtpatser is niets meer over. Hij is zo terneergeslagen, zo depressief dat hij zelfs niet meer wil leven. Een engel, een boodschapper van God, geeft hem te eten en te drinken en daarna wordt hij terug naar af gestuurd, naar daar waar alles begon, naar de berg Horeb, ook wel Sinaï genoemd. Hij maakt de reis van het volk Israël als het ware omgekeerd: vanuit het beloofde land, dwars door de woestijn naar de plek waar God Zijn volk de Tien Woorden gaf.

Te bekijken via www.dashboard.dienstmeekijken.nl/pgpknwaddinxveen, te beluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11154

Voorganger    : Ds. Tinus Gaastra
Orgel             : Sjaak den Heijer
Piano             : Debora Bronswijk
Viool             : Gerard van Viegen   
Beamer        : Dick den Adel

2e zondag 40-dagentijd

VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen op tafel
Lied “Kom met het licht van uw ontferming”

Moment van stilte
Aanvangslied  25, vers 2 en 7

Bemoediging en groet
Inleiding op de dienst

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Kindermoment, lied “Elia, man van God” ( Elly en Rikkert)

1e Schriftlezing: 1 Koningen 19, vers 9 t/m 18
2e Schriftlezing: Marcus 9, vers 2 t/m 10
Lied 321, vers 1, 2, 3, 6 en 7

Overdenking,       Stilte,           Meditatief moment

DIENST VAN DE TOEWIJDING
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Presentatie ZWO

Slotlied “Straks bijeen”
Zending en zegen

Collecte: 1e  ZWO,             2e  Onderhoud inventaris
Bankrekening collectegelden: NL92RABO 037 37 31 736 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Waddinxveen ’t Spectrum.


Eénmaal per maand op de tweede dinsdag komen wij bij elkaar. Als richtlijn gebruiken wij de viering voor thuis van Retraitecentrum De Spil.

Verder bidden wij voor de kerk, jeugdwerk, werk van de predikanten, zieken en andere zaken die ons bezig houden.

Gebedspunten doorgeven of een keer meedoen?

Dan contact opnemen met Trudy Asscheman / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0647775018

Verstilling zoeken – ont-moeting vinden


‘Ik heb jou, stilte, maar langzaam leren kennen.
Bij al onze contacten nam ik steeds het woord.
Was het mijn onzekerheid of eerder mijn onwennigheid?’


Meditatie in de christelijke traditie. 
Jezus zelf zocht de stilte op. Stilte heeft in het leven een functie. Ze is de verbindende schakel tussen diepere aardlagen van het bestaan – je wordt meer mens. In de christelijke traditie zijn mensen de stilte blijven zoeken. Verschillende (eeuwenoude) meditatiemethoden kunnen je leren om je open te stellen en te ontvangen van God, de Bron van je leven. 

Kerkdiensten

Zondag 7 mrt 2021

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. T. Gaastra

Zondag 14 mrt 2021

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. H.G. van Viegen

Zondag 21 mrt 2021

Immanuëlkerk
  • 16:30 H.G. van Viegen, vesper

Zondag 28 mrt 2021

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. T. Gaastra, RTW

Vrijdag 24 dec 2021

De Rank
  • 18:30 Kerst = Feest

Activiteiten