• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Wijkgemeente 't Spectrum

Dienst meekijken

De diensten in de Ontmoetingskerk zijn live én terug te zien.
Klik op onderstaande knop.

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

----------------------
Privacy Verklaring

Gangmakers: in een marathon kom je ze tegen als diegenen die er de eerste 20 km heel hard aan trekken om er voor te zorgen dat er een snelle tijd gelopen wordt en tegelijk lopen ze voorop om de kanshebbers wat uit de wind te houden. Daarna stappen ze uit de koers en moeten de favorieten het verder zelf doen. Gangmakers heb je ook in verhalen: het is degene die het spel op de wagen zet, het verhaal in beweging brengt. In het verhaal van Naäman is er een kleine grote gangmaker: het joodse slavinnetje, buit gemaakt op één van de rooftochten en beland bij de vrouw van Naäman.

Er hangt een bedrukte stemming in huis. Want hoe belangrijk en gevierd Naäman ook is: zijn leven staat op instorten. Hij heeft een huidziekte en daardoor kwam je in die tijd bijna altijd in een isolement terecht; de enigen die nog met je op mochten trekken waren je lotgenoten. Nu lijkt het er wel op dat hij geen besmettelijke ziekte had; anders was hij immers niet meer in functie geweest. De uitleggers denken, dat Naäman leed aan psoriasis of iets, wat daar op leek. Hoe het ook zij, het ziet er voor hem niet best uit.

Ongetwijfeld ging het alleen daar nog maar over in huize Naäman en dan zegt dat jonge meisje: “Ach, kon uw man maar naar de profeet in Samaria gaan. Die zou hem wel beter maken!”. Geen heiligdom in de buurt om te offeren en te bidden, haar volk ver weg, maar de God van Israël stopt niet voor de grens van een land en dit meisje weet dit. Zo getuigt zij ver van huis van haar God en in dit geval wordt er naar haar geluisterd. Wat was het gemakkelijk geweest voor haar om haar mond te houden uit een soort boosheid of wraak. Maar zo zit zij blijkbaar niet in elkaar: dit meisje leeft op de manier zoals dit zo mooi in Romeinen 12, 17 beschreven staat: ‘Als iemand je kwaad doet, doe hem dan geen kwaad terug. Maar laat aan alle mensen zien, dat jullie het goede willen doen’.

Dit is het eerste wat mij betreft wat we wat mij betreft vast mogen houden. Over God vertellen, voor Hem uitkomen in een vreemde omgeving, altijd zijn er weer mensen geweest die dit doen. Altijd zijn er kansen. Zo eenvoudig kan het zijn, zoals bij dit jonge meisje. Haar spontane getuigenis brengt een beweging op gang, die het meisje zelf in de verste verte niet kan overzien. Het meisje zaait en dat is voldoende, meer hoeft niet.

In onze tijd worden er naar nieuwe manieren gezocht om als christen, als christelijke gemeente present te zijn in de samenleving. Er zijn de afgelopen jaren met hulp van de afdeling Missionair werk van de PKN al heel wat pioniersplekken gesticht om te proberen ‘nieuwe’ mensen in contact te brengen met het evangelie. Binnen Waddinxveen denken een aantal kerken, waaronder ook de onze, na over de mogelijkheden om in de wijk Triangel een dergelijk initiatief te op te starten. In mijn ogen is dit alleen maar toe te juichen, want wat is er nu mooier dan dat het Koninkrijk van God voor steeds meer mensen een levende werkelijkheid wordt?

Maar laten we daarbij niet denken; voor wat betreft de communicatie van het evangelie naar buiten: dat is bij ons goed geregeld, daar hebben we in ’t Spectrum een werkgroep missionair werk voor en in de toekomst misschien wel een pioniersplek. Nee, ook hier gelden die woorden uit lied 971: ‘Maar niet met steen en hout alleen is ’t grote werk gedaan, ’t zal om ons zelve gaan’. Dit naamloze meisje kan voor ons een steuntje in de rug zijn en ons aanmoedigen een goed woordje voor God te doen of mooier gezegd “God present te stellen”.
Een levensteken van God, zoals een nieuwsbrief, spaardoosje en 40 dagentijdkalender die net bij veel gemeenteleden bezorgd is of die pannenkoek gisteren. Of maak ik het nu te simpel? Verbinding zoeken, terwijl we op weg gaan naar Pasen met elkaar meeleven, dichtbij en verder weg. Elkaar proberen te raken, terwijl we elkaar niet mogen aanraken.

Terug naar Naäman: hij gaat met dit voorstel naar de koning van Aram; deze is heel erg gesteld op zijn opperbevelhebber en hij vindt het goed. De Aramese koning denkt dat een profeet in dienst is van de koning; zo is dat bij hem. Daarom gaat Naäman naar de koning van Israël; beladen met veel en vooral kostbare geschenken, zo is 10 talenten zilver 450 kg, komt hij aan het hoofd van een grote karavaan aan bij de koning van Israël. Als hij de brief gelezen heeft, schrikt hij zich een hoedje. Hij kan als koning oorlogen beginnen, leven nemen, maar genezen, helen … dat kan hij niet. Dit is gewoon een manier om in een oorlog verzeild te raken en die zal ik altijd verliezen, zo denkt hij en hij scheurt zijn kleren. Elisa hoort dit en hij zegt, laat hem maar langs komen. Voor de goede verstaander: dat dienstmeisje ver weg, heeft meer weet van profeten, dan de koning terwijl Elisa bij wijze van spreken om de hoek woont. Ook weer zo’n eyeopener:

Naäman verwacht met veel égards ontvangen te worden, als hij aankomt bij Elisa met zijn strijdwagens en zijn hele gevolg; hij is tenslotte niet de eerste de beste! Maar Elisa komt niet eens naar buiten; hij stuurt zijn knecht om te zeggen wat hij moet doen. Hij moet zich 7 keer wassen in de Jordaan, dan zal zijn lichaam weer gezond worden en hij zal weer rein zijn. 7 keer: het getal van de volheid. Hij moet zich onderdompelen in de Jordaan, de rivier die het volk Israël doorgetrokken is op weg naar het beloofde land, hij moet dus kopje ondergaan in Israëls geschiedenis. Zoals God met Israël een nieuw begin heeft gemaakt, wil Hij ook met deze mens uit de volkeren, uit de heidenen, een nieuw begin maken.

Als hij hoort, wat hij moet doen, wil Naäman direct rechtsomkeert maken. Stel je eens voor: hij moet zich uitkleden, zijn generaalsuniform met al die koninklijke onderscheidingen op zijn borst; waar hij trots op is, wat hij bereikt heeft, wat hem gemaakt heeft tot de één na hoogste persoon van zijn land, doet er niet meer toe. En als klap op de vuurpijl: dan moet hij zich baden in de Jordaan nog wel, niet meer dan een sloot vergeleken bij de Abana en Parpar, de brede rivieren van Damascus. Hij voelde zich behandeld als een kleine jongen.Maar ook nu is er weer iemand uit zijn personeel, die hem op het juiste spoor zet. Als u iets ingewikkelds had moeten doen, had u het zo gedaan. Maar zo iets simpels als een paar keer bukken in de Jordaan: wat kunt u daar nu op tegen hebben?

Naäman ziet in, dat zijn knecht gelijk heeft. Hij ontdoet zich van al zijn uiterlijkheden en hij gaat, zo stel ik me voor terwijl iedereen toekijkt, door de knieën, tot 7 keer toe en zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kleine jongen, zo staat er letterlijk. Ik zeg het nu in één zin, maar wat zal hem dit een moeite gekost hebben: hij moet 3 keer afdalen, eerst naar de Jordaan, daarna van zijn paard afstappen en vervolgens 7 keer in de Jordaan. Drie en zeven; twee keer een getal van de volheid: groter kan zijn afgang niet zijn, zou de oude Naäman gezegd hebben van zichzelf. Maar gelukkig bleef hij niet de oude en dat allemaal door dat kleine slavinnetje.

Iedereen kan het aan Naäman zien: hij is inderdaad een nieuw mens geworden, niet alleen wat zijn uiterlijk betreft, maar ook zijn innerlijk. Hij zegt immers openlijk: “Nu weet ik zeker, dat de God van Israël de enige God in de hele wereld is”. Naäman: de betekenis van zijn naam is dezelfde als van Naomi: lieflijke. Zijn oude leven deed hier niet direct aan denken.
Maar nu is hij zijn bestemming weer op het spoor gekomen en slaat hij een nieuwe weg in. Om het te zeggen in de woorden van lied 696, woorden die ik zonet gebeden heb: hij was star, maar hij heeft gebogen; hij was ziek en hij is genezen. Zou dit een illustratie zijn wat Jezus tegen zijn discipelen zegt: ‘Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden’. En daarop voortbordurend: kan dit ons ook helpen als wij zelf manieren zoeken om ons vertrouwen in God met woorden en met daden tot uitdrukking te brengen?


Over vertrouwen gesproken: iedereen die reageerde vanuit de kerkenraad gebruikte dit woord om een kernwoord aan te geven. Zo zei iemand: wij zijn en dat blijkt zeker in deze tijd, echte ‘iwabs’: Ik weet alles beter en het is mooi om te zien, dat Naäman die in zo’n positie verkeert om alles beter te weten, zich uiteindelijk toch op een ander spoor laat zetten door mensen waar hij helemaal niet naar hoeft te luisteren.

Dit vertrouwen zie je ook terug bij de melaatse man in Marcus 1. Als je melaats werd, werd je uit de gemeenschap gestoten, onrein als je was. Met geklepper en het roepen van onrein, onrein, onrein werd je opgedragen je komst aan te kondigen: iedereen ging je uit de weg, behalve je lotgenoten. Het gevolg was dus een totaal isolement en een zelfrespect van 0,0.
Als je steeds moet roepen “onrein, onrein, onrein,” slaat dit onherroepelijk naar binnen.
Je voelt je ook echt van nul en generlei waarde.

Maar wanneer hij Jezus in de verte ziet, vergeet hij het afstandsgebod; hij holt naar Hem toe en valt voor Hem op de knieën. Hij herkent bij Jezus Zijn grote gave: Hij kan alle grenzen doorbreken tussen rein en onrein. Er is bij Hem geen onderscheid tussen Godsvolk en buitenstaanders: Jezus raakt hem aan en de melaatse wordt rein; rein van buiten, maar ook rein van binnen. Hij hoort er weer bij.

Gaaf, een gaaf leven, gericht op heelheid en heil. Uit dit evangelie komt Jezus ons tegemoet als de barmhartige die er niet voor terugdeinst door te dringen in het levensgebied van de zieke, onaanraakbaarheid en dat wat letterlijk niet om aan te zien is. Sterker nog: zoals in dit verhaal te zien is. Jezus wordt zelf onrein, Hij laat zich besmetten. Daardoor moet Hij naar eenzame plaatsen en het zou zo maar zijn, dat daar ook melaatsen wonen. En degene die genezen is, kan het niet laten. Hij gaat vertellen wat hem zonet overkomen is: Hij mag er weer zijn!. Zo kan het gaan als de Geest je aanraakt.

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Amen

 

 

Kerkdiensten

Zondag 7 mrt 2021

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. T. Gaastra

Zondag 14 mrt 2021

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. H.G. van Viegen

Zondag 21 mrt 2021

Immanuëlkerk
  • 16:30 H.G. van Viegen, vesper

Zondag 28 mrt 2021

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. T. Gaastra, RTW

Vrijdag 24 dec 2021

De Rank
  • 18:30 Kerst = Feest

Activiteiten