• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Dienst meekijken

De diensten in de Ontmoetingskerk zijn live én terug te zien.
Klik op onderstaande knop.

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

----------------------
Privacy Verklaring

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Waartoe zijn wij hier op aarde? Wat is de bedoeling van mijn leven? Er zijn maar weinig mensen, die zich dit nooit afvragen. Ik wil beginnen met een tekst voor te lezen, die vanuit de christelijke traditie geschreven is:
“Wij zijn niet bestemd om vijftig, zestig, zeventig of tachtig jaar doelloos te werken aan deze aarde om daarna spoorloos te verdwijnen in de vergetelheid. Wij zijn bestemd voor een ontmoeting met God onderweg en op weg naar een vaderhuis waar plaats is voor velen. Wij zijn bestemd om te bouwen aan het leven dat niet vergaat, een rijk voor ons bedoeld vanaf de grondlegging van deze aarde. Wij zijn bestemd voor de hoop die leven doet, gedragen door het gelovig vermoeden dat niet de dood het laatste woord krijgt, dat het tenslotte de liefde is die vóór allen en in alles spreken zal.”

Tegen de achtergrond van deze woorden wil ik vanavond de woorden uit Joh. 13 plaatsen. We hebben zonet gehoord over Jezus op een heel bijzonder moment in zijn leven. Hij weet, wat Hem te wachten staat. Tegen zijn leerlingen heeft Hij hier nog niet openlijk over gesproken. In het volgende hoofdstuk zegt Hij daar meer over: “In het huis van mijn Vader zijn vele woningen en Ik ga heen om voor jullie een plaats te bereiden”. Maar zover is het nu nog niet. Jezus maakt de balans op van de afgelopen jaren.

Van alles zal er door Hem heen gegaan zijn, stel ik me zo voor. Weemoed om al datgene wat Hij met zijn leerlingen heeft gedeeld en dat zal binnenkort afgelopen zijn; herinneringen ook; maar ook vragen als: “hoe moet het nu verder met hen?”, “heb Ik hen voldoende duidelijk gemaakt waar het mij nu werkelijk om gaat, waartoe Ik op aarde geweest ben?”

Als Ik hen nog iets wil leren, moet Ik niet te lang meer wachten. Het is bij wijze van spreken vijf voor twaalf. Ze zijn er nu nog en Ik ben er nu nog, oftewel: nu hebben we elkaar nog.
Zijn plek mag dan uiteindelijk bij de Vader zijn, maar Hij wil graag zoveel mogelijk van de Vader in de wereld achterlaten. Met wereld wordt niet alleen bedoeld waar wij zijn, het ondermaanse om het zo maar eens te zeggen.

Wereld is hier vooral daar waar Gods wil onvoldoende wordt gedaan. Het tegenovergestelde daarvan is het Koninkrijk van God: daar waar God het voor het zeggen heeft en daar waar God gebeurt, zoals iemand eens zei. Ook nu het einde van Jezus’leven nadert, blijft zijn passie voor ons onverminderd groot. Hij gunt het ons, net als Hij kinderen van de Vader te zijn; hij wil ons terugbrengen naar af, d.w.z. daar waar we vandaan komen, bij de Vader, die ook onze Schepper is.

Zoals zo vaak eten ze ook nu weer met elkaar en dan gebeurt er iets heel bijzonders. Tijdens de maaltijd of is het na afloop, gaat Jezus staan en Hij legt zijn bovenkleed af. En dan gaat Hij de voeten van de discipelen wassen, ook van Judas! Hij, de Zoon van de Allerhoogste, van de Eeuwige, gaat werk doen dat een slaaf niet eens hoefde te doen. Daartoe is Hij op aarde: om ons de voeten te wassen. Een hele wereld van gedachten zit daarachter.

Om te beginnen: wanneer je echt wilt leven met en voor elkaar, moet je eigenlijk voor elkaar door de knieën durven te gaan. Want als je op je knieën zit, kan je niet meer op de ander neerkijken. Je kan alleen nog maar naar de ander opzien en het zou wel eens zo kunnen zijn, dat zijn rijkdom, zijn goede dingen dan meer in het licht komen te staan. Niet ik ben belangrijk, maar de ander staat in het centrum. Jezus, zouden wij zeggen, verlaagt zich,
gaat voor ons in het stof en dat doet Hij om ons te verhogen! Dat doet Hij om ons recht te zetten, om ons op te richten. God, die Zich in Zijn Zoon verlaagt om ons te verhogen?

Waar hoor je dat? Nergens toch? Want alle goden om ons heen zijn op hun eigen voordeel uit; ze bekommeren zich zeker niet op deze manier om hun gelovigen. In die tijd was dienen voor de Griek iets minderwaardigs. Het hoogste ideaal was zelfontplooiing en in dat woordenboek hoorde dienen niet thuis. Plato zegt ergens: “Hoe zou die mens gelukkig zijn, die een ander moet dienen?”.

God denkt daar dus heel anders over. Hij laat door Zijn Zoon zien waartoe de mens op aarde is. De voetwassing is een gelijkenis: hier laat Jezus zien hoe je mens kunt worden. Want menszijn ben je niet van nature: het is een opdracht en een groeiproces. De voetwassing is een samenvatting van Jezus’ hele leven. Als dienstknecht buigt Hij Zich voor ons neer. En voor ons die Hem liefhebben en willen volgen, zit er maar één ding op: ons door Hem te laten dienen.

Als Gastheer nodigt Hij zijn gasten uit. Het is nu eens niet zo dat wij bepalen wie de gasten zijn. wij als mensen hebben elkaar niet uitgezocht, maar Hij heeft ons bij elkaar gebracht. Daarom is de Maaltijd van de Heer er niet alleen ter wille van de gemeenschap met Hem. Maar ook om ons te oefenen in de gemeenschap met elkaar, want wij hebben veel gemeen! Ondanks alle onderlinge verschillen, zijn we als mensen die het allemaal van God verwachten, verbonden met elkaar.

We zijn allemaal verschillende ranken, maar er is maar één wijnstok. En als je dat weet en beseft, ga je anders met elkaar om. Dan zoek je bij elkaar het goede, dan zoeken we datgene wat samenbindt in plaats van datgene wat scheidt. Al hoewel de eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat je dan ook eerder teleurgesteld kan raken,: “als we dan allemaal in dezelfde God geloven, hoe kan het dan bestaan dat…” Maar ook dan blijft onze opdracht “trouw en betrokkenheid” jegens elkaar te tonen in plaats van onverschilligheid en distantie.

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen

 

Kerkdiensten

Zondag 25 apr 2021

De Rank
  • 10:00 (kompasdienst in Coenecoop College)

Zondag 2 mei 2021

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht

Zondag 9 mei 2021

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. T. Gaastra

Donderdag 13 mei 2021

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. H. Overeem, Hemelvaart

Zondag 16 mei 2021

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. H.G. van Viegen

Activiteiten