• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

 

De Wijkgemeente Ontmoetingskerk wil zich aan u voorstellen. Onze gemeente vormt samen met wijkgemeente De Rank en wijkgemeente Immanuëlkerk de Protestantse Gemeente te Waddinxveen en wil zich laten kennen als een zorgzame en krachtige geloofsgemeenschap, met als motto Gods inspiratie delen, elkaar steunen en gelijkwaardig meedoen.

Kerkdiensten

De gemeente komt samen rond de Bijbel, het boek dat al zo vele eeuwen mensen inspireert, het leven verdiept en vertelt van Gods stille omgang met mensen. We nemen daarbij onze eigen ervaringen mee, maar weten ons ook te staan in een lange geloofstraditie.

De wekelijkse kerkdiensten op zondagmorgen beginnen tijens de periode ‘zomertijd’ om 9.30 uur en tijdens de periode ‘wintertijd’ om 10.00 uur en worden wisselend gehouden in de Ontmoetingskerk,  Groensvoorde 3, en de Immanuëlkerk, Pr. Beatrixlaan 2. U vindt de diensten regelmatig aangekondigd in de plaatselijke pers en ook  in het kerkblad Kompas en op de website  pgpknwaddinxveen.nl

In de vieringen leest, bidt en luistert de gemeente en viert Gods aanwezigheid in deze wereld. Er wordt gezongen uit het nieuwe Liedboek, maar ook uit andere bundels. Er werken met enige regelmaat musici en koren aan de diensten mee. In beide kerkgebouwen beschikken we over een orgel en piano. Met behulp van een beamer worden teksten en liederen goed leesbaar geprojecteerd. Een verbinding via internet en kerktelefoon zorgt voor contact met hen die aan huis gebonden zijn. De diensten zijn ook regelmatig te beluisteren via de RTW.

Er is tijd en aandacht voor kinderen, in de kerkdienst zelf door soms de dienst te beginnen met een verhaal voor hen met afbeeldingen op de beamer en bij de zogenaamde kindernevendienst, een meer op kinderen afgestemde samenkomst tijdens de kerkdienst. De kindernevendienst is bestemd voor kinderen van groep 1 t/m 6 van het basisonderwijs. Voor oudere kinderen, groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs, is er elke zondag  jongerenkerk.

Tijdens de morgendiensten is er altijd kindercrèche in één van de zalen.

Leren en ontmoeten

De catechese, bedoeld om met name jongeren vertrouwd te maken met de wereld van kerk en geloof, is een gezamenlijke activiteit van de wijkgemeenten Ontmoetingskerk en  Immanuëlkerk.

In breder plaatselijk oecumenisch verband worden er regelmatig interessante en leerzame avonden belegd over uiteenlopende thema’s. Deze activiteiten staan open voor alle belangstellenden.  Voor deze toerustingactiviteiten is de werkgroep ‘Verdieping’ ingesteld met als opdracht om met een aanbod van activiteiten in het kader van toerusting van gemeenteleden en belangstellenden te komen.

Verder zijn er diverse gesprekskringen en groepen die zich buigen over religieuze dan wel maatschappelijke vragen.

Jeugdwerk

De Ontmoetingskerk heeft een eigen jeugdgebouw, dat naast de kerk staat: de Boemerang. Hier hebben  jeugdactiviteiten hun plek, in samenwerking met de Immanuëlkerk.

De zondagavond is gereserveerd voor jongeren van 16 t/m 25 jaar, verenigd in de GJV.  .  Elk seizoen wordt geprobeerd een aantal aantrekkelijke activiteiten te organiseren voor de jeugd, waarbij soms ook gebruik gemaakt zal worden van de kerkzaal.

Samenwerking

Onze wijkgemeente werkt intensief samen met de wijkgemeente Immanuëlkerk. Hierboven heeft u daar al enkele voorbeelden van kunnen lezen. Het is niet uit te sluiten dat in de nabije toekomst de beide wijkgemeenten samen één nieuwe wijkgemeente zullen gaan vormen.

Persoonlijk contact en pastoraal werk

Wij vinden het als kerkelijke gemeenschap belangrijk om met elkaar mee te leven op de hoogte- en dieptepunten van het leven. Om het persoonlijk contact te onderhouden is er in onze kerk een netwerk gevormd van ouderlingen, contactpersonen, predikant en pastor. Allen die zich met het bezoekwerk bezighouden werken altijd onder de afspraak dat vertrouwelijke zaken ook vertrouwelijk blijven.

Het onderling contact kan individueel zijn, maar ook vorm krijgen door middel van wijkontmoetingen.

Gastvrije kerk

De wijkgemeente nodigt graag mensen uit om eens binnen te komen, tijdens een kerkdienst of op een ander moment.
Zo is er iedere donderdagmorgen vanaf 10.30 uur gelegenheid tot ontmoeting en gesprek, onder het motto ‘De kerk is open’. Er is dan altijd een gastvrouw of gastheer aanwezig en de koffie staat klaar.

Elke 2e zondag van de maand is er een middag voor alleengaanden die graag eens anderen willen ontmoeten voor een gesprek of een spelletje. Welkom in de hal van de kerk, tussen 14.00 en 16.00 uur! Ook zijn er ouderenmiddagen, gespreksgroepen, bijeenkomsten voor jonge ouders, een paar keer per jaar een gemeentemaaltijd, een kampeerweekend.

De jaarlijkse Rommelmarkt en Boekenmarkt zijn het resultaat van veel werk en inzet van meer dan 180 vrijwilligers. De opbrengst wordt, naast een bijdrage voor de eigen kerk, geschonken aan vele goede doelen in binnen- en buitenland.

De kerk en de wereld

De diaconie ontvangt geld van kerkleden om hulp te geven aan mensen die dat het meest nodig hebben. Het is daarbij niet belangrijk of die mensen tot de kerk behoren. Alleen de mate waarin nood wordt geleden is van belang. Het kan gaan om mensen heel dichtbij (in ons dorp) maar ook ver weg (werelddiaconaat). De diaconie geeft regelmatig informatie over projecten die zij financieel ondersteunt. 

Speciale diaconale aandacht is er voor ouderen en langdurig zieken. Naast ontmoetingsmiddagen kunnen zij deelnemen aan een begeleide vakantieweek en een dagje uit.

Actief

Uit het bovenstaande mag wel blijken dat de wijkgemeente Ontmoetingskerk een actieve gemeenschap vormt. En nog niet eens alles is genoemd. Zo zijn er de mensen die zorgen voor bloemen in de kerk, vervoer, beamer en geluid, administratie en beheer, kerkblad en website,  werk dat veelal achter de schermen gebeurt.

Voorts wordt met hulp van een flinke groep vrijwilligers het gebouw gebruikt of verhuurd voor verschillende activiteiten als lezingen, feestelijkheden als recepties,  concerten en andere bijeenkomsten.

Contact

Mocht u naar aanleiding van deze folder contact met ons willen opnemen, dan kan dat via de scriba (secretaris) van de kerkenraad:

Peter Kromhout,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkdiensten

Zondag 22 okt 2017

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. J.P. Koning, Reeuwijk

Zondag 29 okt 2017

Immanuëlkerk
  • 09:30 ds. H.G. van Viegen, Heilig Avondmaal

Zondag 5 nov 2017

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. H.G. van Viegen, RTW, Oogstdienst

Zondag 12 nov 2017

Immanuëlkerk
  • 10:00 mw. A. ter Schuur-v.d. Plicht

Zondag 19 nov 2017

Ontmoetingskerk
  • 10:00 mw.A. ter Schuur-v.d. Plicht, RTW