• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

 

 

Welkom op de site van de wijkgemeente Ontmoetingskerk in Waddinxveen.

De wijkgemeente Ontmoetingskerk wil zich eerst even aan u voorstellen. Onze wijkgemeente vormt samen met de wijkgemeente Immanuëlkerk en de wijkgemeente De Rank de Protestantse gemeente te Waddinxveen.

Onze wijkgemeente wil zich laten kennen als een zorgzame en krachtige geloofsgemeenschap, met als motto Gods inspiratie delen, elkaar steunen en gelijkwaardig meedoen.

Kerkdiensten

De gemeente komt samen rond de Bijbel, het boek dat al zo vele eeuwen mensen inspireert, het leven verdiept en vertelt van Gods stille omgang met mensen. We nemen daarbij onze eigen ervaringen mee, maar weten ons ook te staan in een lange geloofstraditie.

De wekelijkse kerkdiensten op zondagmorgen beginnen tijdens de periode ‘zomertijd’ om 9.30 uur en tijdens de periode ‘wintertijd’ om 10.00 uur en worden wisselend gehouden in de Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3, en de Immanuëlkerk, Pr. Beatrixlaan 2. U vindt de diensten regelmatig aangekondigd in de plaatselijke pers en ook in het kerkblad Kompas en op de website pgpknwaddinxveen.nl

In de vieringen leest, bidt en luistert de gemeente en viert Gods aanwezigheid in deze wereld. Er wordt gezongen uit het nieuwe Liedboek, maar ook uit andere bundels. Er werken met enige regelmaat musici en koren aan de diensten mee. In beide kerkgebouwen beschikken we over een orgel en piano. Met behulp van een beamer worden teksten en liederen goed leesbaar geprojecteerd. Een verbinding via internet en kerktelefoon zorgt voor contact met hen die aan huis gebonden zijn. De diensten zijn ook regelmatig te beluisteren via de RTW.

Er is tijd en aandacht voor kinderen, in de kerkdienst zelf door soms de dienst te beginnen met een verhaal voor hen met afbeeldingen op de beamer en bij de zogenaamde kindernevendienst, een meer op kinderen afgestemde samenkomst tijdens de kerkdienst. De kindernevendienst is bestemd voor kinderen van groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs.

Elke tweede zondag van de maand richten we ons in de dienst meer op jongeren en gezinnen. Uiteraard zijn ook deze diensten gewoon bestemd voor een ieder die ze bij wil en kan wonen. Zie voor meer informatie bij ‘gemeentegids, pag 2’ op deze site.

Tijdens de morgendiensten is er altijd kindercrèche in één van de zalen.

Leren en ontmoeten

De catechese, bedoeld om met name jongeren vertrouwd te maken met de wereld van kerk en geloof, is een gezamenlijke activiteit van de wijkgemeenten Ontmoetingskerk en  Immanuëlkerk.

Door de beide wijkgemeenten is een werkgroep ‘Verdieping’ ingesteld met de opdracht activiteiten te organiseren in het kader van toerusting van gemeenteleden. Een aantal van deze activiteiten zijn speciaal gericht op toerusting van de eigen gemeente en op gemeenteopbouw. Daarnaast organiseert de werkgroep activiteiten in een breder en oecumenisch verband, activiteiten die open staan voor belangstellenden binnen en buiten de eigen wijkgemeenten.

Verder zijn er diverse gesprekskringen en groepen die zich buigen over religieuze dan wel maatschappelijke vragen.

Jeugdwerk

De Ontmoetingskerk heeft een eigen jeugdgebouw, dat naast de kerk staat: de Boemerang. Hier hebben  jeugdactiviteiten hun plek, in samenwerking met de Immanuëlkerk.

Elk seizoen wordt geprobeerd een aantal aantrekkelijke activiteiten te organiseren voor de jeugd, waarbij soms ook gebruik gemaakt zal worden van de kerkzaal.

Samenwerking

Onze wijkgemeente werkt intensief samen met de wijkgemeente Immanuëlkerk. Hierboven heeft u daar al enkele voorbeelden van kunnen lezen. Het is niet uit te sluiten dat in de nabije toekomst de beide wijkgemeenten samen één nieuwe wijkgemeente zullen gaan vormen.

Persoonlijk contact en pastoraal werk

Wij vinden het als kerkelijke gemeenschap belangrijk om met elkaar mee te leven bij hoogte- en dieptepunten van het leven. Om het persoonlijk contact te onderhouden is er in onze kerk een netwerk gevormd van ouderlingen, contactpersonen, predikant en pastor. Allen die zich met het bezoekwerk bezighouden werken altijd onder de afspraak dat vertrouwelijke zaken ook vertrouwelijk blijven.

Het onderling contact kan individueel zijn, maar ook vorm krijgen door middel van wijkontmoetingen.

Gastvrije kerk

De wijkgemeente nodigt graag mensen uit om eens binnen te komen, tijdens een kerkdienst of op een ander moment.
Zo is er iedere donderdagmorgen vanaf 10.30 uur gelegenheid tot ontmoeting en gesprek, onder het motto ‘De kerk is open’. Er is dan altijd een gastvrouw of gastheer aanwezig en de koffie staat klaar.

Elke 2e zondag van de maand is er een middag voor alleengaanden die graag eens anderen willen ontmoeten voor een gesprek of een spelletje. Welkom in de hal van de kerk, tussen 14.00 en 16.00 uur! Ook zijn er ouderenmiddagen, gespreksgroepen, bijeenkomsten voor jonge ouders, een paar keer per jaar een gemeentemaaltijd, een kampeerweekend.

De jaarlijkse Rommelmarkt en Boekenmarkt zijn het resultaat van veel werk en inzet van meer dan 180 vrijwilligers. De opbrengst wordt, naast een bijdrage voor de eigen kerk, geschonken aan vele goede doelen in binnen- en buitenland.

De kerk en de wereld

De diaconie ontvangt geld van kerkleden om hulp te geven aan mensen die dat het meest nodig hebben. Het is daarbij niet belangrijk of die mensen tot de kerk behoren. Alleen de mate waarin nood wordt geleden is van belang. Het kan gaan om mensen heel dichtbij (in ons dorp) maar ook ver weg (werelddiaconaat). De diaconie geeft regelmatig informatie over projecten die zij financieel ondersteunt. 

Speciale diaconale aandacht is er voor ouderen en langdurig zieken. Naast ontmoetingsmiddagen kunnen zij deelnemen aan een begeleide vakantieweek en een dagje uit.

Binnen de wijkgemeenten kennen we de taakgroep ZWO, die zich bezighoudt met wereld diaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Hierbij worden een aantal projecten in verschillende landen gesteund. Een paar keer per jaar wordt een speciale kerkdienst gewijd aan de activiteiten van deze taakgroep.

Actief

Uit het bovenstaande mag wel blijken dat de wijkgemeente Ontmoetingskerk een actieve gemeenschap vormt. En nog niet eens alles is genoemd. Zo zijn er de mensen die zorgen voor bloemen in de kerk, vervoer van mensen naar de kerkdiensten, beamer en geluid, administratie en beheer, kerkblad en website, werk dat veelal achter de schermen gebeurt.

Voorts wordt met hulp van een flinke groep vrijwilligers het gebouw gebruikt of verhuurd voor verschillende activiteiten als lezingen, feestelijkheden als recepties, concerten en andere bijeenkomsten. Dit levert een flinke inkomstenpost op voor het kerkelijk werk.

Contact

Mocht u naar aanleiding van deze folder contact met ons willen opnemen, dan kan dat via de scriba (secretaris) van de kerkenraad:

Peter Kromhout,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkdiensten

Zondag 17 dec 2017

St. Victorkerk
  • 17:00 pastor L. Everts, Advent vesper
Immanuëlkerk
  • 10:00 ds. H.G. van Viegen
  • 16:30 mw. A. ter Schuur-v.d. Plicht, Kinderkerstfeest

Zaterdag 23 dec 2017

Sporthal "De Dreef"
  • 14:00 Kerst=Feest (kids)
  • 19:00 Kerst=Feest (1e dienst), Anne-Marie van der Wilt