• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

  • Proef 2019
Positie:
Pastoraal werker De Rank
Adres:
Bleiswijk
Telefoon:
(06)38592755
E-mail verzenden
(optioneel)
Overige gegevens:

Bram Wassenaar is pastoraal werker in De Rank en werkt twee dagen in de week. In principe is hij op woensdag en vrijdag in Waddinxveen. Als werkplek maakt hij gebruik van de Immanuëlkerk.

Op deze dagen is hij telefonisch bereikbaar en zal hij zo veel mogelijk de pastorale bezoeken inplannen. Voor de andere dagen kunt u terecht bij uw eigen pastorale ouderling, die in voorkomende gevallen Bram zullen inlichten.
Verder leest hij regelmatig zijn e-mail, ook voor vragen en het maken van afspraken. 

 

Kerkdiensten

Activiteiten