• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

 


Het project "naar een (t)Huis voor de Protestantse Gemeente Waddinxveen"
waarin visie en beleid wordt ontwikkeld voor de toekomstige
huisvesting van de Protestantse Gemeente Waddinxveen.

We informeren u er graag over op deze pagina's van de website.

Op 11 april 2019 heeft de eerste gemeenteavond van het project "naar een t(H)uis voor de PGW" plaatsgevonden.

Hieronder treft u de eerste Nieuwsbrief, de uitkomsten van de ambtsdragersvergadering van 20 maart en de uitkomsten van de 'brainstorm' van de eerste gemeenteavond op 11 april. 

Op het moment van schrijven is de eerste projectteamvergadering en de eerste ambtsdragersavond al geweest. We hebben veel informatie opgehaald om het plan van aanpak verder uit te werken en aan te scherpen. 

We zijn blij dat Arend Jan Smits, in het kader van zijn stage voor de opleiding tot kerkelijk werker, met zijn onderzoek een belangrijke bijdrage aan het project wil leveren. Als eerste gaat hij door middel van groepsinterviews in kaart brengen welke ‘dromen’ er zijn over de toekomst van de gemeente en ook hoe deze bijdragen aan de samenhang in de gemeente.

"Naar een (t)Huis voor de Protestantse gemeente te Waddinxveen".
De nieuwe naam voor wat we eerst het ‘gebouwenplan’ noemden. Naar een (t)Huis voor de gehele Protestantse gemeente te Waddinxveen.

 

In de afgelopen tijd hebben zich verschillende mensen aangemeld of zijn gevraagd voor de projectgroep en werkgroepen. Op 20 maart was er een vergadering voor de ambtsdragers uit de drie wijkgemeenten. Jan Boer (Kerkvitaal) gaf een toelichting op het plan van aanpak voor het gebouwenplan en we werden zelf ook aan het werk gezet. Het was een informatieve avond die een vervolg krijgt in de gemeenteavond op donderdag 11 april.