• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

"Naar een (t)Huis voor de Protestantse gemeente te Waddinxveen".
De nieuwe naam voor wat we eerst het ‘gebouwenplan’ noemden. Naar een (t)Huis voor de gehele Protestantse gemeente te Waddinxveen.

 

In de afgelopen tijd hebben zich verschillende mensen aangemeld of zijn gevraagd voor de projectgroep en werkgroepen. Op 20 maart was er een vergadering voor de ambtsdragers uit de drie wijkgemeenten. Jan Boer (Kerkvitaal) gaf een toelichting op het plan van aanpak voor het gebouwenplan en we werden zelf ook aan het werk gezet. Het was een informatieve avond die een vervolg krijgt in de gemeenteavond op donderdag 11 april. 

Project- en werkgroepen 
Voor elke wijkgemeente is er een werkgroep gevormd. Hun eerste taak is informatie verzamelen bij de leden van de wijkgemeente. Hoe zien de leden de toekomst van hun gemeente, wat zijn de wensen (dromen) voor een kerkgebouw. Tot medio juni
duurt dit proces, daarna moeten zij verslag uitbrengen. Uit elke werkgroep zitten er twee leden in het projectteam, dat verder bestaat uit Jan Boer, Arend Jan Smits en Alwin Kaashoek. De namen van de gemeenteleden in het projectteam zijn: Wytze Visser, Sytze Fokkema, Marius Verboom, Carlo Schep, Matthijs Oosterom en Wim Molenaar.

Het gaat te ver om alle namen van de werkgroepleden te noemen. Wel kunnen we melden dat daar ook voldoende mensen in zitten en daar zijn we heel blij mee. 
Voor verder informatie over het project verwijs ik u graag naar het stuk dat Jan Boer geschreven heeft (klik hier).

Gemeenteavond 11 april 
Wij hopen dat er op 11 april veel gemeenteleden aanwezig zijn (geweest). Het is van groot belang dat de gemeente goed geïnformeerd wordt over de inhoud en voortgang van het project. Om die reden worden er in de loop van het jaar nog een aantal
gemeenteavonden georganiseerd. De AK wenst het projectteam en de werkgroepen veel zegen op hun werk en hoopt dat het zal leiden tot een mooie (t)Huis voor de Protestantse Gemeente te Waddinxveen.

Ida Molenaar