• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

De inloopochtend van 8 oktober stond in het teken van een mooie reis die de heer en mevrouw Van der Caay hebben gemaakt naar Armenië en Georgië. In zijn opening las Peter een klein deel uit Genesis 8. Voor hem een beetje het begin van de huidige mensheid, namelijk de overleving van Noach die op de berg Ararat landde met de ark. De berg Ararat, 5137 meter hoog, die nu in Turkije ligt maar goed te zien is vanuit Armenië. Ook is het land belangrijk omdat in het jaar 301 daar als eerste het christendom als staatsgodsdienst werd ingevoerd.

De presentatie van de heer Van der Caay was geheel gedigitaliseerd. Beeld, spraak en muziek werden ons op een perfecte manier aangeboden. De heer Van der Caay noemde het zelf geklungel. Ik hoop dat ik ooit zo ver kom met mijn geklungel. De beelden lieten ons duidelijk zien dat er veel oude en moderne architectuur is en dat er een heel duidelijke scheiding is tussen arm en rijk. Ook is er veel zichtbaar uit de oude Sovjet tijd en het genocide tijdperk. Een land vol kerken en kloosters uit de 4e tot en met de 7e eeuw. Het vercommercialiseren van het bijbelse verhaal is ook tot hier doorgedrongen, bijvoorbeeld door het loslaten van een witte duif die naar de Ararat vliegt. De heer Van der Caay had er heel mooie, laag van toon en melancholieke kerkmuziek bij opgenomen. Een genot om naar te luisteren. 

De beelden van Georgië toonden een nog armer land. Zo zijn er in kerken meestal geen iconen of fresco's. Ook hier weer veel leegstand na de Sovjetoverheersing. Wat wel fijn is om te zien zijn de lege, stille straten zon der of met weinig verkeer. Daar kun je nog gewoon op straat lopen. Ook is hier het verschil tussen rijk en arm heel groot. Een verschil met Armenië is de aanwezigheid van bedelaars en straatmuzikanten. De muziek die de heer Van der Caay hier heeft gebruikt is melodieuzer en vrolijker.Zij hebben een bezoek gebracht aan het geboortedorp van Jozef Stalin, Gori. Hier wordt Stalin nog openlijk geëerd. Te bezichtigen zijn: het woonhuis, het standbeeld en zijn trein.

Het land bestaat uit alle mogelijke oppervlaktesoorten: bergen, vlak land, bossen, woestijn, enzovoort. Opvallend is het grote aantal vluchtelingenkampen. Zo hebben we deze morgen weer iets gezien en geleerd van een deeltje van onze aarde waar
we, meestal, niet zo snel naar toe gaan, maar wat zeker de moeite van het bezoeken waard is.

Daarvoor onze dank aan de heer en mevrouw Van der Caay.

Op dinsdag 10 december komt mevrouw J. Verweerd uit Nieuw-Vennep, een bekende bezoekster, met een kerstviering waarvan de titel is ‘Het wonder zoekt een plaats’. U bent allen weer van harte welkom in de Immanuëlkerk vanaf 9.30 uur.

Namens de inloopochtendcommissie,
Peter van der Laarse

Coronavirus

Klik hier voor meer informatie en 
veelgestelde vragen over het
coronavirus en De Rank.

Meer informatie

Kerkdiensten