• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Evenals vorig seizoen gaan we ook komend jaar aandacht besteden aan Alo!Mik. Afgelopen seizoen hebben we met het ZWO jaarproject aandacht gevraagd voor de Roma’s in Tirana-Albanië.

Het is geweldig wat er al gebeurd is: Gezinnen van de vuilnisbelt naar een huis. Kinderen naar school en na schooltijd worden ze opgevangen in het wijkcentrum, krijgen daar een gezonde maaltijd en worden geholpen met huiswerk enzovoorts, zodat ze niet weer gaan bedelen en op straat zwerven. Ook de ouders worden geholpen.

Dit vraagt veel geduld van de hulpverleners en vrijwilligers en er zijn zeker nog financiën nodig om door te kunnen gaan met de hulp. Daarom gaan we volgend seizoen ook door met Alo!Mik en wordt dit dus een 2-jaarsproject. 

In het afgelopen seizoen is er vanuit De Rank € 6.272,- voor het wijkcentrum van Alo!Mik bij elkaar gebracht:

  • kindernevendienst € 637,-
  • collectes € 1.209,-
  • giften, waaronder kerstactie € 3.338,-
  • rommelmarkt € 1.088,-

Hartelijk bedankt voor al uw giften!

Het nieuwe jaarproject is dus ook voor Alo!Mik. Er zijn 3 doelen genoemd om dit jaar voor te sparen: 

  1. Wijkcentrum, zelfde doel als vorig jaar
  2. Speltherapie wordt gestart en is nieuw in Albanië. Maar voor veel kinderen die trauma’s hebben opgelopen, hard nodig! Er is allerlei speelgoed nodig om goed te kunnen werken
  3. Kerkplanting. Jammer genoeg worden de Roma’s moeilijk geaccepteerd in de geloofsgemeenschappen die er zijn. Alo!Mik heeft een begin van kerkplanting voor de Roma’s gestart met bijeenkomsten voor mannen, vrouwen en kinderen. Kerkplanting vraagt veel tijd en een ‘lange adem’. Alo!Mik bidt dat God ooit  zal voorzien in een geschikte voorganger voor deze gemeenschap. 

Alo!Mik werkt vanuit het geloof dat ieder mens waardevol is voor God. Helpt u mee om hun werk te kunnen voortzetten? Als u een gift over wilt maken voor Alo!Mik kunt u dit doen op de rekening van ZWO De Rank NL10.RABO.0373.7095.44 o.v.v. Alo!Mik. Ook staat er bij de uitgang een kerk je waar u een gift in kan doen. Wilt u ook bidden voor het werk van Alo!Mik?

 

Coronavirus

Klik hier voor meer informatie en 
veelgestelde vragen over het
coronavirus en De Rank.

Meer informatie

Kerkdiensten