• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

De inloopochtend op 6 november werd geopend met Romeinen 10:12 “En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen.”

Vervolgens heeft Aad van der Maas ons bij de hand genomen en veel meer verteld en getoond van zijn privéleven en zijn werk. Hier een paar wetenswaardigheden: Albanië heeft 3 miljoen inwoners, 1 miljoen mensen woont in de hoofdstad Tirana. Het is een aantrekkelijk toeristisch land met veel cultuur en folklore. De bewoners hebben het arm en zoeken hun heil in de stad.

Het maandinkomen ligt rond de € 200,-, terwijl het leven even duur is als in Nederland. De huur is wel vele malen lager.

In 1985 overleed dictator Enver Hoxha, hij werd opgevolgd door Ramiz Alia. Een van hun goede zaken was dat iedereen geschoold werd, er is dus geen analfabetisme. Negatief en met een zeer grote impact was het verbod op welke religie dan ook.
Aanvankelijk leek er na de val van de Berlijnse Muur en de andere communistische regimes in Oost-Europa niets te gebeuren in Albanië, maar in 1990 werd de situatie rumoeriger en in december braken er studentenrellen uit. Alia voerde vervolgens een meerpartijenstelsel in en besloot religie weer tot een legale aangelegenheid te verklaren. Albanië was sinds de jaren zeventig volgens Hoxha 'De eerste atheïstische staat ter wereld'.

In 1990 waren er nog 6 protestanten in Korçë. Er waren en zijn geen religieuze leiders daarom is de GZB er nu. De infrastructuur is qua wegennet enorm verbeterd. Het spoor ligt echter bijna stil. Er is niet altijd water, elektra of internet. Er is basiszorg voor iedereen, maar buiten de basiszorg is het erg duur en moet men het zelf betalen. Helaas bestaat de bloedwraak in Albanië ook nog steeds. 

Aad was alleen in Nederland omdat de kinderen geen schoolvakantie hadden. Zij zitten op een internationale Christelijke school. Dineke werkt bij Alo!Mik en zorgt vooral voor huiswerkbegeleiding en Engels. Aad werkt via VUSH, een evangelische alliantie. Het is een mix van godsdiensten die goed samenwerken. De religies in Albanië zijn: Moslims (60%),  Bektashi, Grieks Orthodox, Katholiek en Protestants (0,5%). In de orthodoxie is een priester noodzakelijk om met God te spreken en te bidden. Staat de priester met de rug naar het volk dan spreekt hij tot God en omgedraaid spreekt hij namens God. De kinderdoop is nog geen traditie maar wel, zoals in Afrika, de naamgevingsdag, 8 dagen na de geboorte. 

Naast al zijn drukke werkzaamheden heeft Aad nog maar weinig tijd voor zijn hobby’s: gitaarspelen, lezen en sporten. Al met al een heel informatieve bijeenkomst die met dank aan Aad en applaus werd afgesloten. 

[ Lees hier meer over de uitzending van de familie Van der Maas naar Albanië ]

De volgende inloopochtend is op 14 januari, dan komt mevrouw G.J. Zijlstra spreken over Joodse feesten en verhalen. Iedereen is natuurlijk weer van harte welkom in de Immanuelkerk vanaf 9.30 uur.

Namens de inloopochtendcommissie gezegende kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar!
Peter van der Laarse

Coronavirus

Klik hier voor meer informatie en 
veelgestelde vragen over het
coronavirus en De Rank.

Meer informatie

Kerkdiensten