• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Doe mee aan de Week van Gebed 2020!

Samen, jong en oud en iedereen die er tussen in zit. Het maakt niet uit naar welk ‘smaakje’ kerk je op zondag gaat. We slaan de handen ineen. Hoe mooi is dat. Samen bidden voor ons dorp, onze  samenleving. Er zijn verschillende bijeenkomsten, dit jaar voor het eerst ook met bewoners van Ipse de Bruggen. Van samen bidden kun je leren en het verbindt ons met elkaar. 

De week van gebed wordt dit jaar gehouden van 19-25 januari met als thema Buitengewoon! Op zondag 19 januari is er een Sing-in in de Bethelkerk, Bilderdijklaan 1 om 20.15 uur met muzikale ondersteuning van een band. Maandag zal de bijeenkomst in Ipse de Bruggen tegenover de Morgensterkerk zijn onder leiding van Marja Lok, geestelijk verzorger, van 19.30 tot 20.30 uur. De locatie van dinsdagavond is in het NAP-gebouw aan de H.Heijermanslaan 4 o.l.v. de Ichtusgemeente.

Van woensdag tot en met vrijdag zijn er interkerkelijke gebedssamenkomsten van 19.30 tot 20.30 uur in de Morgenster, Sterrenlaanlaan 1 in Waddinxveen. Tenslotte op zaterdag 25 januari van 15.30 tot 16.45 uur wordt er in de Bethelkerk een Kids-praise gehouden voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Special guest is Jeroen van den Berg. Van te voren opgeven hoeft niet.

Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar`meer dan het gewone. Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. De centrale bijbeltekst voor de gebedsweek komt in 2020 uit het laatste deel van het boek Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta en daar met buitengewone vriendelijkheid benaderd worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben dit jaar het materiaal voor de gebedsweek voorbereid.

De Week van Gebed wordt georganiseerd door de interkerkelijke gebedswerkgroep Waddinxveen met materiaal van Missie Nederland en de Raad van Kerken. Meer over de Week van Gebed en gebedsmaterialen vind je op www.weekvangebed.nl.

Van harte welkom,
Netty Berkouwer

Vanwege het coronavirus
zijn er geen activiteiten in De Rank.

De kerkdiensten op zondagmorgen
worden via Youtube uitgezonden.

Meer informatie

Kerkdiensten