• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

De kinderen worden geholpen om de aardbeving te verwerken… 
Eind november werd Albanië opgeschrikt door een heftige aardbeving. Er waren veel doden en gewonden, met name in Durres, een stad op ongeveer 30 kilometer afstand van de hoofdstad Tirana. Maar ook in Tirana zelf was men enorm geschrokken. Er waren veel naschokken en er was veel angst. De scholen waren daarna een poosje gesloten en ook het wijkcentrum van Alo!Mik was dicht. De overheid wilde namelijk eerst de veiligheid van de gebouwen
onderzoeken.

Begin december kwamen de kinderen weer naar het wijkcentrum van Alo!Mik. Er is in eerste instantie veel aandacht besteed aan het verwerken van deze aardbeving en de vele naschokken. Er werden allerlei activiteiten georganiseerd en er werden psycho-sociale spelletjes gedaan om de kinderen te helpen  het trauma van de aardbeving te verwerken.

Kerstactie
Op zondag 15 december hebben we in de ochtenddienst een kerstactie gehouden voor Alo!Mik. Aad en Dineke van der Maas hebben overleg gehad met de leiding van Alo!Mik en er is besloten iets extra’s te
doen voor de Roma gezinnen die in het wijkcentrum komen. Net voor Kerst is er een kerstmaaltijd gehouden waar alle 20 gezinnen met hun kinderen bij aanwezig waren. Dineke stuurde daarna foto’s en vertelde dat men ontzettend heeft genoten. Ook goed dat deze ontmoeting er was, een ontspannen moment na alle spanningen van de weken ervoor. Tijdens de kerstmaaltijd werd ook het kerstevangelie verteld. Er werd gezongen en ook de kinderen deden allerlei activiteiten. 

Na de kerstmaaltijd kregen alle gezinnen een kerstpakket. In dit pakket zaten naast voedingsmiddelen ook eenvoudige bijbelse verhalen. De Roma ouders kunnen niet of weinig lezen; vandaar eenvoudige verhalen. Bij dit kerstpakket werd ook een
kerst- en nieuwjaarswens overhandigd namens onze gemeente De Rank. En daarbij kreeg ieder gezin een pakket dekens. Veel gezinnen hebben namelijk geen geld om hun huis te verwarmen en ze zitten vaak in de kou. Met deze dekens kunnen
ze zich toch warm houden in de koude winter. We zijn ontzettend blij dat velen van u een kerstgift hebben overgemaakt. 

Het exacte bedrag is nog niet bekend, maar het is rond de € 3.000,-. een geweldig bedrag! Hiermee hebben we de kerstactie volledig kunnen bekostigen: kerstmaaltijd, kerstpakketten, bijbelse verhalen en deken-pakketten. We zijn hier erg blij mee. Het geld dat over is gaat naar het ZWO-jaarproject.

Alles is bestemd voor het werk van Alo!Mik onder de Roma’s. We willen u heel hartelijk bedanken voor al uw giften!

Namens de ZWO,
Teunie de Kruijf

Coronavirus

Klik hier voor meer informatie en 
veelgestelde vragen over het
coronavirus en De Rank.

Meer informatie

Kerkdiensten