• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Kerkbalans - geef voor je kerk
Dit weekend zijn we van start gegaan met de actie Kerkbalans 2020. Meer dan in voorgaande jaren willen we u stimuleren na te denken over uw bijdrage. Een korte toelichting daarop. 

Het huishoudboekje van De Rank “Gezond”, dat is de omschrijving die we graag horen als het over huishoudboekjes gaat. Of je er nu vaker, af en toe of nooit mee bezig bent, we weten allemaal dat het huishoudboekje moet kloppen. In alle afgelopen jaren hebben we dankbaar gezien dat het huishoudboekje altijd klopte. En nu? 

De goede lezer zal het opvallen dat er blijkbaar iets is veranderd. En dat is een terechte constatering. Er is nauwkeurig gekeken naar wat we de afgelopen jaren allemaal konden doen binnen De Rank. De kerkenraad is ervan overtuigd dat dit waardevol is voor De Rank en we dat heel graag willen behouden. En niet in de laatste plaats zijn we weer gezegend met een herder en leraar die de gemeente voor 100 % van zijn tijd kan bedienen. Nieuw is dat we een pastorie hebben aangekocht, waarmee we Harald, Aline en de kinderen een fijne woonplek kunnen bieden. 

En verder? We zijn dankbaar dat er altijd voldoende middelen zijn geweest om het werk van De Rank door te laten gaan. Dat vertrouwen hebben we ook dit jaar. Tegelijkertijd moeten we eerlijk de realiteit onder ogen zien. Dat willen we graag aan u en jou voorleggen: Wil(t) u/jij dat we ook dit jaar weer “zorgeloos” kunnen doen wat we waardevol vinden? Over hoe u ons kunt helpen... wordt vervolgd...

Hennie Molenaar

Coronavirus

Klik hier voor meer informatie en 
veelgestelde vragen over het
coronavirus en De Rank.

Meer informatie

Kerkdiensten