• Banner Welkom in De Rank
  • Coenecoop College, locatie van De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

  • Kerkbalans 2021

In deze gespreksgroepen gaat het om het samen bijbel lezen, met elkaar in gesprek gaan en met elkaar meeleven. Het is geweldig als gemeenteleden samenkomen rond de Bijbel, onderling met elkaar meeleven en groeien in geloof.

Gedurende het jaar komen we één keer per 2 a 3 weken bij elkaar rond een thema. Het komende seizoen zal het gaan over Daniel. Wat kunnen wij leren van Daniel die zijn geloof moest zien vast te houden in een tijd waarin dat niet eenvoudig was.

We gebruiken daarbij boekje van de IBB.

We komen samen in de huiskamer van een gastgezin. De groepen zijn op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond. We beginnen om 20.00 uur. De start is dit jaar (2021) is in week 2. Er is ook een groep op vrijdagmorgen. Zij komen samen van half 10 tot half 12.

Elke groep bestaat uit ongeveer 6 of 7 personen, zodat de coronaregels in acht kunnen worden genomen. (op dit moment van schrijven in trio's).

Zoek in de kalender op "Gemeentegroeigroep" om de data van de verschillende groepen te bekijken.

Voor meer informatie of uw aanmelding voor een groep/avond kunt u terecht bij:

Trudy Asscheman Contactpersoon GGG Telefoon: (0182) 616436
Margreet Zandbergen Coordinator Gemeentegroeigroepen Telefoon: (0182) 742758

Coronavirus

Klik hier voor meer informatie en 
veelgestelde vragen over het
coronavirus en De Rank.

Meer informatie

Kerkdiensten

Activiteiten