• Banner Welkom in De Rank
  • Coenecoop College, locatie van De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

  • Kerkbalans 2021

De dienst op deze zondag wordt geleid door onze eigen predikant ds Harald Overeem.
Helaas nog steeds zonder bezoekers, maar de dienst is uiteraard wel te volgen via (klik op plaatje):

đŸŽ„    of    🎧


Kinderen kunnen het blad van de kindernevendienst met het verhaal en de werkjes en puzzels van deze zondag downloaden op de jeugdpagina.

[ 💡 Lees hier alle informatie over de corona maatregelen in De Rank. ]

Bij de dienst
In de dienst van deze morgen lezen we Matteus 6.1-4 uit de Bergrede. Het gaat over het ‘geven van aalmoezen in het verborgene’. In hoofdstuk 6 spreekt Jezus over drie pijlers van ons geloofsleven: liefdadigheid (vers 2-4), bidden (vers 5-15) en vasten (vers 16-18). Vers 1 is te lezen als een inleiding hierop: gerechtigheid doen leerlingen van Jezus in het verborgene, zo lezen we daar. Er is trouwens een aardige parallel met een rabbijns gezegde uit de derde eeuw v.Chr.: ‘de wereld rust op drie pijlers: de Thora, de eredienst en werken van bramhartigheid’. In de preek begin ik bij de vraag wat onze beweegreden is om iets te doen voor anderen. Jezus stelt namelijk dat wij geen aalmoezen moeten geven om applaus van mensen te ontvangen. Dit raakt aan onze dieperliggende motivaties. Van harte uitgenodigd om de dienst via de livestream te volgen.

💡 Lees hier de preeksamenvatting.

Inzameling van de gaven
Tijdens deze diensten is er één collecte. U kunt uw gave overmaken op rekeningnummer: NL51.RABO.0373.7316.98 tnv CvK Protestantse Gemeente te Waddinxveen. Het collectebedrag is met een verdeelsleutel 55%-45% bestemd voor respectievelijk de Diaconie en Kerkbeheer voor onze eigen wijkgemeente. Van harte bij u aanbevolen! Lees hier over hoe u een bijdrage kunt overmaken.

Virtueel koffiedrinken na de dienst
Na de dienst is er de mogelijkheid om met elkaar 'virtueel koffie te drinken.
Klik hier voor meer informatie.

Coronavirus

Klik hier voor meer informatie en 
veelgestelde vragen over het
coronavirus en De Rank.

Meer informatie

Kerkdiensten

Activiteiten