• Banner Welkom in De Rank
 • Coenecoop College, locatie van De Rank
 • Liturgisch centrum De Rank, wit

 • Liturgisch centrum De Rank, paars

 • moederdag-verwen-actie

Met elkaar leven we toe naar het feest van de opstanding, maar eerst staan we stil bij het lijden en sterven van onze Heer. Vorig jaar gingen de vieringen in de Stille Week niet door. Gelukkig is het nu mogelijk om online verbonden te zijn in een drietal huiskamervieringen van donderdag t/m zaterdag.

Bij het huidige risiconiveau (zeer ernstig met verzwaring) lijkt ons dit de meest passende vorm. Op Paasmorgen en de zondag daarna nodigen we voor de diensten in het Coenecoop College tachtigplussers uit.

Het is voor ons iedere keer een worsteling om te komen tot een wijs besluit en binnen de huidige maatregelen recht te doen aan het geestelijk leven in onze wijkgemeente. 

De komende diensten zien er als volgt uit:

 • 28/3: dienst in Coenecoop met tachtigplussers
 • 01/4: Witte Donderdag : online huiskamerviering
 • 02/4: Goede Vrijdag : online huiskamerviering
 • 03/4: Stille Zaterdag : online huiskamerviering
 • 04/4: Pasen : Coenecoop met tachtigplussers
 • 11/4: dienst in Coenecoop met tachtigplussers
 • avonddienst: vervalt

Er is kindernevendienst op 28/3, 4/4 en 11/4 en Basiscatechese op 11/4. 
Lees hier meer over de inhoud en de liederen in deze diensten.

Verbonden in onze Heer blijven we hoopvol onderweg tot het moment waarop we elkaar weer in grotere kring kunnen ontmoeten.
Laten we de kerk en deze wereld ondertussen blijven opdragen in onze gebeden.

Namens de kerkenraad,
Pieter Oudenaarden

Coronavirus

Klik hier voor meer informatie en 
veelgestelde vragen over het
coronavirus en De Rank.

Meer informatie

Kerkdiensten

Activiteiten