• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

  • Banner Kennisquiz

Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg en dichtbij. Gebed hiervoor is hard nodig.

De Week van Gebed heeft het thema 'Recht door zee' en staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het bijbelboek Exodus. Elke dag is er een dagthema dat nauw verband houdt met Recht door zee. Een paar bijbelgedeelten met korte reflectie en passende gebedspunten. Zo bidden we samen voor recht in de wereld. Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je anderen en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.

We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed (21-27 januari). De Week van Gebed is er voor iedereen.

Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden. Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samen komen om te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar mogen ontmoeten rondom het bevrijdende werk van God om samen te bidden. Bid je mee?

Dit jaar is iedereen die met ons mee wil bidden welkom in het Kruispunt, Stationstraat 12, de ingang is achterom bij de parkeerplaatsen. Iedere avond is één van de deelnemende kerken verantwoordelijk voor de leiding van het gebedsuur. Op zondag 21 januari is er van 20.00-21.00 uur een gebedssamenkomst met sing-in verzorgd door de muziekgroep van de Bethelkerk. Maandag tot en met vrijdag 22 tot 26 januari zijn er gebedssamenkomsten van 19.30-20.30 uur in het Kruispunt. Zaterdag 27 januari wordt er voor de kinderen van 3-10 jaar een kidspraise gehouden in de Kruiskerk. Dan komt Jeroen van de Berg in samenwerking met de band 2U voor ons optreden. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen!

Namens het interkerkelijk team,
Netty Berkouwer, Arianne ten Cate, Lydia Burger en Marijke van Halem

Sponsor de werkvakantie van jongeren in Gambia

Klik voor meer info

Kerkdiensten