• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

  • Banner Kennisquiz

Alle voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2018 zijn inmiddels in volle gang. De enveloppen liggen klaar om gevuld te worden, de vrijwilligers die helpen de enveloppen rond te brengen (en weer op te halen) zijn gevraagd en we kijken al met spanning uit naar het eindresultaat.

De actie Kerkbalans 2018 wordt gehouden van 20 januari tot en met 2 februari. In de laatste week van januari wordt de enveloppe bij u bezorgd, in de week na 29 januari hopen wij uw antwoord weer op te halen. Zoals u al gewend bent, wordt de actie enveloppe persoonlijk bij u bezorgd, dankzij de hulp van onze zeer gewaardeerde medewerkers.

Het overkoepelende thema voor Kerkbalans 2018 is ‘Geef voor je kerk’.

Zoals dat er staat kan het worden opgevat als een opdracht. Meehelpen bouwen en opbouwen van onze eigen wijkgemeente en daarmee de Protestantse Gemeente Waddinxveen (PGW). Een vraag (of is het een opdracht) die aanmoedigt om over na te denken! Je zou dit thema ook in vragende vorm kunnen schrijven: ‘Geef je (ook) voor je kerk?’ Dan komt het misschien wat vriendelijker over. Vrijer vertaald: voelt u zich medeverantwoordelijk voor uw wijkgemeente?

Hoe het ook wordt opgevat: meer in het algemeen gaat het over de vraag hoe wij zelf staan in deze wereld waarin het vaak over het individu gaat. Gaat het juist binnen de kerk, of in onze eigen wijkgemeenten, niet veel meer over de opvatting dat we als mensen pas goed tot ons recht komen als we in verbinding staan met anderen. Zo kan eveneens de kerk, onze wijkgemeente een bindende factor zijn en we hopen dat dat ook voor u zo aanvoelt.

Binnen onze PGW staan veel zaken op de agenda en er moet de komende jaren veel gebeuren om het plaatselijke ‘schip van de PGW’ drijvend te houden. Naast de organisatorische vraagstukken, zullen de komende jaren vooral de financiële zaken hoog op de agenda van het college van kerkrentmeesters komen te staan. De meerjarenbegroting toont duidelijk aan dat we in zwaar weer gaan verkeren. We hebben alle hens aan dek nodig om de koers van het schip te kunnen verleggen. Meer concreet: dat kan alleen als in de komende jaren de neergang in de inkomsten wordt gestopt.

Wij hopen dat het iedereen gegeven zal worden om van harte en naar vermogen bij te dragen bij het ‘op koers houden’en ‘verleggen van de koers naar een veiliger bestemming’ van onze eigen wijkgemeente. Dat met de woorden van 2 Korintiers 9:7 in gedachten: Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.

Wij bidden u veel wijsheid toe bij het vaststellen van uw bijdragen.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Hennie Molenaar

Sponsor de werkvakantie van jongeren in Gambia

Klik voor meer info

Kerkdiensten