• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Stichting Christenen voor Israël wil christenen bewust maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods plan met deze wereld. Zij hebben een boodschap voor de kerk: de gemeente van de Here Jezus Christus is niet in de plaats van Israël gekomen. Er zijn nog verschillende belangrijke beloften voor Israël die in de nabije toekomst zullen worden vervuld.

Om vorm te geven aan deze missie, geven ze betrouwbare informatie over het land, het volk en de staat Israël. Zij roepen christenen op om solidair met Israël te zijn en bestrijden elke vorm van antisemitisme. Ze gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Christenen voor Israël steunt Israël met diverse projecten op gebieden van bijbelonderwijs, voedselhulp en traumaverwerking.

Ook is zij actief in Nederlandse kerken en gemeenten. Sinds haar oprichting in 1979 in Nederland heeft Christenen voor Israël zich ontwikkeld tot een wereldwijde beweging met afdelingen, vertegenwoordigers en partners in meer dan 40 landen.

Dit wereldwijde werk wordt gecoördineerd vanuit het kantoor in Nijkerk door het team van Christians for Israel International. Op zondag 7 oktober zal er worden gecollecteerd voor Christenen voor Israël. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.


Inloophuis Domino in Gouda is een huiskamer voor mensen voor wie contacten hebben niet vanzelfsprekend is. Men kan er een praatje maken, een kopje koffie drinken, een spelletje doen of er gewoon zijn. Daarnaast worden er verschillende activiteiten georganiseerd zoals (senioren) maaltijden, bezinningsbijeenkomsten, breiclub en crea-avonden.

Vanaf het begin is de keuze gemaakt om vanuit een christelijke identiteit te werken. Deze wordt uitgedragen door praktische hulp van de circa 90 vrijwilligers die bij het Inloophuis betrokken zijn. Alle bezoekers zijn welkom, ongeacht religie of afkomst. Op zondag 28 oktober zal er voor het inloophuis gecollecteerd worden. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

De diaconie

Sponsor de werkvakantie van jongeren in Gambia

Klik voor meer info

Kerkdiensten