• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Zo is ook het seizoen van de Inloopochtenden weer begonnen. Het was goed elkaar weer in deze setting te ontmoeten. Ruim 25 bezoekers waren er aanwezig waaronder de afgevaardigde van de Hersenstichting, Rob Koopmans. Gezien het onderwerp was gekozen om de ochtend te openen met Psalm 103. Hiermee werd later ook afgesloten.

Na de opening nam de heer Koopmans het woord namens de Hersenstichting. Hij vertelde onder andere wat de Hersenstichting doet. Wilt u daar meer over weten kijk dan op de website van de Hersenstichting.
Via een kleine quiz bleek dat bij veel van de aanwezigen hun brein nog prima functioneert.

Daarna kregen we een lesje in moeilijke woorden, alles over zenuwcellen (neuronen) en hoe signalen worden opgepikt door dendrieten die het via de synapsen naar de volgende dendrieten doorgeven. Er zijn circa 86 miljard neuronen. Nooit geweten dat ook ik een miljardair ben .

Het vervolg ging vooral over ons geheugen en het vergeten. Gelukkig werd ons zeer snel duidelijk gemaakt dat je al begint te vergeten vanaf circa je 25ste levensjaar. Het is heel normaal. Pas wanneer de abnormale vergeetachtigheid wordt vergezeld van andere verschijnselen is het goed je wat zorgen te maken. Het gaat te ver om de presentatie woordelijk weer te geven maar wellicht ondersteunen de onderstaande tabel meer dan woorden.

Eén van de belangrijkste factoren waardoor wij zaken vergeten is geen interesse of het maakt geen indruk. Hierbij werd als voorbeeld gebruikt de datums 9-11-2001 en 11-9-2001. Wie weet er nog iets van de eerste datum en wie weet er eigenlijk niet wat de tweede datum betekend heeft? Het onderstaande schema sprak mij zeer aan en geeft duidelijk weer waardoor we ons bepaalde voorvallen of bijvoorbeeld namen niet meer herinneren.

Het zal u niet verbazen dat ook nu weer geldt dat u wat gemist heeft als u er zelf niet bij was. Maar wellicht zien wij u op 11 oktober. Tijdens deze Inloopochtend zal mevrouw Taal ons meer vertellen over Gouda in het verleden. Mis deze bijeenkomst niet. Weet u dus allemaal, jong en oud van harte welkom in de Immanuëlkerk vanaf 9.30 uur.

Namens de Inloopochtendcommissie,
Peter van der Laarse

 

Sponsor de werkvakantie van jongeren in Gambia

Klik voor meer info

Kerkdiensten