• Coenecoop College, locatie van De Rank

 • Banner Welkom in De Rank
 • Liturgisch centrum De Rank, wit

 • Liturgisch centrum De Rank, paars

 • Banner Sponsorfietstocht 2019

Geschiedenis
De stichting Alo Mik! (Albanees voor: “Hoi, vriend!”) werkt sinds 2004 samen met de Roma-gemeenschap in de buitenwijk van Tirana. De gemeenschap bestaat uit 20 families. Deze Roma’s leefden en werkten op de vuilnisbelt. Het doel van “Alo Mik!” is om de Roma-gemeenschap te ondersteunen en tegelijkertijd hun eigen gevoel van waardigheid te vergroten. De christelijke stichting werkt vanuit het geloof dat in Gods ogen elk mens waardevol is. 

In het seizoen 2018-2019 zullen in De Rank activiteiten en collectes voor dit project worden gehouden. U kunt uw bijdrage ook storten op het rekeningnummer van de ZWO groep (kijk hier voor het rekeningnummer) o.v.v. Alo Mik!

Vanaf het begin stond het opbouwen van een goede relatie met de gezinnen en kinderen centraal. Daarnaast heeft “Alo Mik!” de families ondersteund bij het aanvragen van de noodzakelijke documentatie, zodat de kinderen op school geregistreerd  konden worden. Een fulltime lerares van “Alo! Mik” hielp de Roma-kinderen integreren in de school. Ze begeleidde daarvoor zowel de kinderen alsook het schoolpersoneel bij deze nieuwe ervaring. Het feit dat Roma kinderen de reguliere school bezoeken, was namelijk heel ongebruikelijk. 

In 2016 ontstond een conflict tussen de Roma gemeenschap en de overheid, met als gevolg dat de families van de vuilnisbelt verdreven werden. “Alo!Mik” bemiddelde in deze situatie en was uiteindelijk in staat om een kleinschalig project op te zetten, waardoor de Roma-families een flatje konden huren. “Alo! Mik” hielp bij de administratie en registratie van de families en betaalde de huur voor de eerste 3 maanden. Daarna kon de overheid alle families opnemen in de reguliere hulpverlening.
Vorig jaar (2017) heeft Alo Mik geholpen bij alle nieuwe veranderingen, want de families moesten leren hoe ze in hun appartementen moesten wonen. Nieuwe vaardigheden moesten worden aangeleerd zoals een goede relatie onderhouden met de
verhuurder, op tijd betalen van kosten, omgang met andere wijkbewoners, etc. Begin 2018 heeft het laatste gezin een flatje gekregen. Alo Mik is God dankbaar dat alle families van de vuilnisbelt nu verhuisd zijn en eigen woning hebben, zodat ze
daarmee nieuwe perspectieven hebben
.

Wijkcentrum voor de Roma’s
In 2018 is Alo Mik ook gestart met een gemeenschapscentrum. Hier kunnen o.a. kinderen na schooltijd hun huiswerk maken en krijgen ouders ondersteuning bij de opvoeding en worden ze geschoold. Vanaf 1 september 2018 is het team van Alo Mik verhuisd naar een groter (gehuurd) centrum. Dit centrum heeft meerdere ruimtes, zodat er gelijktijdig meerdere activiteiten kunnen worden aangeboden aan de wijkbewoners en er ook 1-op-1 begeleiding kan worden gegeven aan kinderen die dit nodig hebben.

Voor dit traject zijn financiën nodig. De overheid en gemeentelijke sociale dienst erkent Alo Mik en werkt met hen samen, maar de overheid geeft geen financiële ondersteuning aan Alo Mik.
Het team van Alo Mik kan dit werk alleen doen met financiële steun van derden. Zij vertrouwen erop dat God zal voorzien. De opening van het nieuwe wijkcentrum wordt door hen ervaren als een grote stap. Zij bidden dat ze dit werk nog lang mogen
doen, vanuit hun geloof, om zo Gods koninkrijk te bouwen onder de allerarmsten in Albanië. Ook wordt er stap voor stap toegewerkt naar een situatie waarbij de Roma-families financieel zelfstandig kunnen worden.

ZWO jaarproject voor “Alo Mik!”
De ZWO van De Rank heeft, in overleg met Aad en Dineke van der Maas (uitgezonden vanuit De Rank naar Albanië) besloten dit project te gaan ondersteunen in het komend seizoen. 
Dineke werkt bij Alo Mik mee als vrijwilliger (zie nieuwsbrief september 2018). Het wijkcentrum focust zich in haar activiteiten op de volgende 4 doelgroepen:

 1. Kinderen
 2. Ouders
 3. Toezicht en signalering van kinderarbeid /kindermishandeling
 4. Kerken en partners

1. Kinderen
25 kinderen zullen het wijkcentrum dagelijks bezoeken, na afloop van de schooldag. Zij krijgen de volgende activiteiten aangeboden:

 • Hulp bij huiswerk, sport en spelactiviteiten, na-schoolse opvang, Engelse lessen
 • Hulp bij sociale integratie/ training m.b.t. sociale vaardigheden, groepswerk, fundamentele hygiëne en uitstapjes
 • Geloofsonderwijs, Bijbellessen, het uitwisselen van ervaring, zomerkampen
 • Voorlichting m.b.t. rechten van kinderen, psycho-sociale steun, 1 op 1 begeleiding voor kinderen met trauma’s (speltherapie, 1 op 1 begeleiding voor kinderen met specieke behoeften op onderwijsgebied op psychologische ondersteuning)

 

2. Ouders/gezinsondersteuning
In het wijkcentrum krijgen de ouders het volgende aangeboden:

 • Training: Sociale vaardigheden, budgettering, communicatievaardigheden, hygiëne 
 • Huisvestingsprogramma, zodat ze toegang blijven houden tot het huursubsidieprogramma van de overheid 
 • Sociale hulp, o.a. hulp bij toegang tot de gezondheidsdiensten, schoolregistratie, en bij administratieve en juridische procedures 
 • Opvoedondersteuning: Wat zijn de normen, rollen en plichten van ouders, hoe kunnen ouders communiceren met hun kinderen 
 • Werkgelegenheidsproject: Wat is een gezonde werkhouding, het aanleren van professionele vaardigheden, hulp bij contacten met potentiële werkgevers
 • Geloofsgemeenschap: Persoonlijke geloofsgroei, samen kerkzijn 

 

3. Toezicht en signalering
Alo Mik werkt met 'multi problem'-gezinnen en beseft hoe belangrijk het is om aandacht te vragen voor de volgende problematiek: 

 • Kinderbescherming (hoe omgaan met eventuele kindermishandeling binnen de gezinnen 
 • Kinderarbeid (hoe kan worden tegengegaan dat kinderen betrokken zijn bij het ophalen van vuil en bedelen op straat? 
  Alo Mik wil zich professionaliseren op dit gebied.

 

4. Kerken en Partners
Alo Mik heeft veel ervaring opgedaan, die ze graag met andere kerken wil delen:

 • de visie delen en kerken aanmoedigen om betrokken te raken bij de allerarmsten 
 • Anderen toe rusten met vaardigheden en kennisoverdracht 
 • Ervaringen uit wisselen / een netwerk opbouwen van kerken en christelijke organisaties binnen de Roma gemeenschap

 

Wij hebben uw hulp nodig

Er is door Alo Mik! Een begroting opgesteld van 52.245 euro per jaar. 

Helpt u mee om dit project te steunen?
U kunt uw bijdrage storten op het rekeningnummer van de ZWO groep: Klik hier voor het rekeningnummer (kijk bij het rekeningnummer van de ZWO).

 

[ klik hier voor de projectfolder waarin ook bovenstaande informatie is opgenomen ]


 

Hieronder een filmpje over de geschiedenis en het werk van AloMik in Tirana, Albanië

Aanmelden sponsorfietstocht 14 september

Klik voor meer info

Kerkdiensten

Activiteiten