• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

  • Banner Rommelmarkt 2019

Deze Inloopochtend stond in het teken van de historie en wel de historie van de stad Gouda. Na opening en gebed nam mevrouw Joke Kraal het woord als quizmaster. Wellicht kent u het systeem. Er wordt iets beweerd (door mevrouw Kraal) en twee personen (Peter en Janny) geven een goed en een fout antwoord. Aan de aanwezigen om uit te maken wie van hen het goede antwoord heeft
gegeven. Zo waren er 12 vragen die betrekking hadden op de historie van Gouda en een beetje van Waddinxveen.

Wilt u een voorbeeld? Wat was de belangrijkste verbindingsweg van Waddinxveen naar Gouda? Antwoord 1: De Winterdijk. Antwoord 2: De Kleiweg. Als u benieuwd bent naar het antwoord dan moet u één van de aanwezigen maar aanschieten. Na de 12 vragen werd het juiste antwoord gegeven door mevrouw Kraal met daarbij meer uitleg en beeldmateriaal. Er werd natuurlijk op het
scherpst van de snede gestreden door de aanwezigen. Hoeveel goed ga ik niet verklappen maar mevrouw De Water en de heer Van Nielen hadden beiden de meeste en even veel goede antwoorden. Na een strikvraag werd mevrouw De Water eerste. De heer Van Nielen tweede en mevrouw Van Bergen derde. Voor alle drie was er een aangepaste prijs.

Na deze quiz met zijn uitleg en de pauze schetste mevrouw Kraal een beeld van het ambachtelijke Gouda in het verleden. Er kwamen veel, ook zeer bekende, beroepen voorbij waarmee Gouda groot is geworden. Wilt u er een paar? Kaashandelaren, stallinghouder, tolgaarder, sluiswachter, diaconessen, torenwachter, stovenzetster en natuurlijk ook de pijpenmaker, kaarsenmaker, plateelschilder, enzovoort. Ook voor meer inhoudelijke diepgang van het vak kunt u terecht bij een van de aanwezigen. Fijn was het ook om iemand te ontmoeten die deze presentaties niet voor eigen gewin doet maar de in komsten overdraagt aan Woord en Daad. Mocht u haar willen ontmoeten, ze staat in de winkel van Woord en Daad aan de Mercuriusweg.

De ochtend werd afgesloten met een psalm, zoals altijd begeleid door Kees Neven.
De volgende Inloopochtend staat gepland op 13 november. Mevrouw A. den Houter komt vertellen over ‘Het leven en werken van een schippersvrouw op de binnenvaart’. Een verhaal uit het leven gegrepen. Natuurlijk is weer iedereen van harte welkom. Om 9.30 uur is de deur van de Immanuëlkerk open en staat de koffie gereed. Tot 13 november!


Namens de Inloopochtendcommissie,
Peter van der Laarse

Sponsor de werkvakantie van jongeren in Gambia

Klik voor meer info

Kerkdiensten

Activiteiten