• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

  • Banner Rommelmarkt 2019

Snuffelmarkt op 10 november
Op zaterdag 10 november was weer de jaarlijkse Snuffelmarkt. Dit keer met veel acties van jongeren die hielpen om de opbrengst voor het doel van de Snuffelmarkt van dit jaar (werkvakantie naar Gambia) extra impuls te geven. En dat heeft gewerkt!

Het was gedurende de hele dag (van 0900-1400 uur) gezellig druk. Dit was onder andere te merken aan de bijna ‘leegverkoop’ van de catering en de bloemen en planten.

En ook de overige kramen op de Snuffelmarkt deden goede zaken. De uitdagende Escape-room was de hele dag volgeboekt.  De acties van de jongeren, waaronder de verkoop van allerhande spijkerstof-spullen, stroopwafels, wijnpakketten, massages, haarvlechtwerkjes, fotoshoots, nagels lakken en auto’s wassen, waren zeer succesvol en al deze acties hebben ruim Eur. 900,= opgebracht. 

Deze editie van de Snuffelmarkt heeft, mede daardoor, een record (bruto) opbrengst van Eur. 5800,= opgebracht! Dank aan alle vrijwilligers die de hele dag in touw zijn geweest en aan iedereen die een (geldelijke) bijdrage aan deze dag heeft geleverd. Top!

Status oud papier
In de afgelopen periode is er overleg geweest met de gemeente Waddinxveen over de overeenkomst voor de nieuwe manier van papierinzameling. Hier is vanuit de kerken en verenigingen en aantal wijzigingsvoorstellen op gekomen die niet allemaal door de gemeente zijn gehonoreerd. Er is dus opnieuw overleg nodig en het is de vraag of alle verenigingen blijven meedoen. Best spannend dus. Ook omdat wij zien dat de huidige papierinzameling logischerwijze terugloopt en deze opbrengst toch belangrijk blijft voor de begroting van De Rank. Het streven was om in het nieuwe jaar met de nieuwe manier van inzameling te beginnen. De vraag is nu of dat gaat lukken. Wordt vervolgd…

Afscheid oud papier inzamelingsteam
Vooruitlopend op de nieuwe manier van inzamelen van het oud papier is op vrijdag 23 november afscheid genomen van het 'oude’ papier inzamelingsteam, die al eerder had aangegeven te zullen stoppen. Zij kregen deze avond een (sponsor)diner aangeboden, bloemen (bonnen), een oorkonde voor boven het bed 😊 en uiteraard heel veel dank namens de evenementencommissie en De Rank. In de afgelopen 15 jaar (!) waren zij de vaste kern die week-in-week-uit het oud papier ophaalden en wegbrachten naar de firma Metselaar. Daarom nogmaals een welgemeend 'dank-je-wel’ voor Arie van Nielen, Ton Cozijnsen, Ben den Ouden en Jaap de Roo. Lees op de website ook de ‘ode aan de papiersjouwers’ die al eerder werd gepubliceerd (zie hier).

Wijzigingen leden Evenementencommissie
Op vrijdag 23 november werd ook afscheid genomen van Robert de Vos als lid van de Evenementencommissie. De afgelopen periode heeft hij zich met name in de cateringploeg ingezet bij de verschillende evenementen. Robert, heel hartelijk dank daarvoor. En we mogen een nieuw lid in de commissie verwelkomen in de persoon van Mark van der Loo. Hij zal zich onder andere (samen met Ben) gaan bezighouden met de nieuwe manier van papierinzameling. Welkom Mark!

Verhuur Partytent en Springkussen
Geeft u een feestje en heeft u een ruimteprobleem, dan hebben wij de oplossing. Huur onze partytent. Is het een kinderfeestje dan kunt u ook het springkussen huren. Foto’s van de te huren partytent en/of springkussen alsmede de prijs kunt u hier zien.

Inzameling oud papier, oude metalen en gebruikt frituurvet
In aanloop naar een nieuwe manier van oud papierinzameling kunt u uw oude papier inleveren bij de Firma Metselaar, Onderweg 37, Waddinxveen (met vermelding dat het voor De Rank is). Ook kunt u het papier nog inleveren op de navolgende verzamelpunten:
• Arie van Nielen, Jan Dorrekenskade - Oost 102
• Ben den Ouden, Groenezoom 38
• Gerrit Smit, Henegouwerweg 100 (ook uw oude metaal/ snoeren en frituurvet!).
Brengt u het papier zelf bij de firma Metselaar, dan moet u even melden dat het aantal kg. bij “De Rank” wordt genoteerd.

Punten en cadeaubonnen sparen
Bij de uitgang van de kerkzaal staat wekelijks een schoenendoos. Hier kunt u spaarzegels van Douwe Eg¬berts en Bakkerij Het Stoepje kwijt en ook cadeaubonnen, VVV-bonnen of andere bonnen zijn welkom!

Activiteitenkalender
Noteer alvast in de agenda:
• Kennis-Quiz en agapè-maaltijd: zaterdag 9 februari

de Evenementencommissie

 

Sponsor de werkvakantie van jongeren in Gambia

Klik voor meer info

Kerkdiensten

Activiteiten