• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Half oktober ben ik, Bram Wassenaar, aangenomen als pastoraal werker in De Rank. De dienst waarin ik gezegend werd voor mijn taak was heel bijzonder.

Gezegend en met een warm welkom ben ik met veel plezier begonnen in Waddinxveen. Samen met het pastorale team mogen wij aan de slag om met extra aandacht invulling te geven aan de taak die we allemaal als gemeenteleden hebben: omzien naar elkaar. In de gesprekken die ik al met verschillende mensen heb mogen voeren, heb ik ook al vaak mogen horen dat mensen in De Rank dat ook al vaak doen. Een kaartje of bezoek, een berichtje, vragen hoe het gaat of iets praktisch: er wordt naar elkaar omgezien. Goed dat dat gebeurt.

 In de oogstdienst mochten we dat ook tastbaar maken. Tafels vol fruit en andere meegebrachte waren van thuis werden vooraan verzameld. Tijdens de dienst werden daar mooie tassen mee gevuld, om na de dienst uit te delen. Het was de eerste keer dat ik op deze manier Dankdag vierde en ik was onder de indruk. Wat een mooie vorm!

Het deed mij ook denken aan hoe de maaltijd van de Heer heel vroeger werd gevierd. De collecte bestond toen uit het ophalen van eten, drinken, kleding en andere goederen die mensen van thuis meenamen. Als er dan Avondmaal gevierd werd, pakten de diakenen dat vanuit die voorraad. De gemeente van Jezus Christus helpt dus concreet de Gastheer om iedereen uit te nodigen.
In de kerk mag daarom dankbaarheid centraal staan. Als mensen lijden we vaak aan een tekort aan vitamine D: dankbaarheid. Maar als we het bewust vaker per dag innemen, oefenen we ons daarin. Dat neemt niet alle pijn, lijden en problemen weg, maar het verzacht wel en versterkt ons ook. Wij hebben het gewoon nodig.

Graag wil ik u en jou vanaf deze plek alvast hartelijk danken voor het warme welkom dat ik ontving. En ik ben God dankbaar voor De Rank en wat zij laat zien van Jezus’ liefde en Gods nabijheid.

Tot slot heb ik nog een verzoek aan u en jou, een verzoek dat lastig kan zijn. Als u graag bezoek wilt of ergens mee zit, zou u dat dan willen zeggen tegen iemand van het pastorale team of iemand uit de kerk? Ik weet dat hulp vragen niet altijd makkelijk is, maar het helpt de ander om jou te kunnen helpen. Zo helpen we elkaar om naar elkaar om te zien en weet in ieder geval dit: God ziet naar jou om.

In mijn verdrukking riep ik tot de HEER, Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. De engel van de HEER waakt over wie Hem vrezen, en Hij bevrijdt hen. Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt.
Psalm 34:7-9.

Bram Wassenaar (contact)

Sponsor de werkvakantie van jongeren in Gambia

Klik voor meer info

Kerkdiensten