• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Een kerst-inloopochtend om niet meer te vergeten.
Na de opening met gebed en het ‘Nu zijt wellekome’, ditmaal begeleid door Arie Boer op piano, nam mevrouw Van Rees de morgen in handen. In een oorverdovende stilte kregen we het kerstevangelie te horen, volledig op rijm en alles uit het hoofd. Inderdaad, om stil van te worden. De hele morgen werd gevuld met verhalen en gedichten. Ieder verhaal of gedicht werd afgesloten met een kerstlied gespeeld op een ‘pling-plong’ (een heel klein draaiorgeltje/speeldoosje).

Voor de pauze een verhaal over een zwarte kunstenaar die in een Londense kerk een glas in lood raam maakt met een zwarte Madonna en een zwart Christus kind. De boodschap: God heeft geen witten/zwarten gemaakt maar mensen. Het tweede verhaal vond plaats in Groenland waar het meisje Sneeuwvlokje werd geboren en door een dokter werd gered van de dood. Hun ongewenst kinderloze huwelijk werd op prachtige wijze gecompleteerd.

Na de pauze drie korte verhalen: de wandelstok van een oude man in de Alpen, een gesprek in het café over pech en het kaarslicht in een Japans concentratiekamp. Naast gedichten met een kerstboodschap ook wat vrije gedichten zoals ‘Het gevoel van een kerstboom’ en ‘Het zal weer gaan als alle jaren’. Zoals al gemeld was de luisterende groep het beste meetpunt van deze ochtend. Na mevrouw Van Rees bedankt te hebben werd een ieder verblijd met een kerstpresentje. Dit jaar samengesteld door De Kaashakker. Ook kon iedereen het programma voor het komende seizoen meenemen. Als u er nog niet een hebt, ze staan in de boekenkast in de hal van De Rank. De ochtend werd afgesloten met het zingen van het ‘Ere zij God’. Dank aan Arie Boer die ons deze morgen bij een aantal liederen met pianomuziek heeft ondersteund.

De eerstvolgende inloopochtend is op 12 februari. De heer J. Blokland uit Barendrecht zal ons zijn muziekinstrumentenverzameling laten zien met tekst en uitleg. Ook in het nieuwe jaar staat de deur van de Immanuëlkerk weer voor u open vanaf 9.30 uur. Iedereen is ook dit jaar weer van harte welkom 

Namens de inloopochtendcommissie,
Peter van der Laarse

Sponsor de werkvakantie van jongeren in Gambia

Klik voor meer info

Kerkdiensten