• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

  • Banner Sponsorfietstocht 2019

De grote “Rank Kennis Quiz” met Agapè-maaltijd
Op zaterdag 9 februari is er weer (voor de tweede keer) de grote Rank Kennis Quiz die traditioneel wordt afgesloten met een Agapè-maaltijd. Het belooft weer een leerzame en gezellige middag te worden. Met vragen voor jong en oud, over De Rank, maar ook over de Bijbel, mede-Rankers, etc. De vragen (waaronder ook met beeld en geluid), zijn te beantwoorden op papier of met de bekende ‘drukknoppen’. Ook is er dit jaar een aangepaste “Rank”-sjoelbak waar elk team kan strijden voor bonuspunten. Ga deze ludieke en spannende strijd aan. Daar moet je dus (weer) bij zijn!


Inloop in het Coenecoop College is vanaf 15.30 uur en de Rank Kennis Quiz begint om 16.00 uur. Aansluitend, vanaf ca. 18.00 uur, is er de jaarlijkse Agapè-maaltijd. De bedoeling is dat iedereen een gerecht meeneemt voor het aantal personen met wie je komt. Van deze gerechten wordt een buffet gemaakt waarvan gezamenlijk gegeten kan worden. Eerdere jaren was het met een grote groep mensen altijd erg gezellig. En dat verwachten we dit jaar weer! Aanmelden kan hier op de website.

Opbrengst inzameling in 2018
De opbrengst van de inzameling van diverse zaken (zoals oud-papier, oud-ijzer, frituurvet) in het 4e kwartaal – en dus ook het hele jaar – 2018 is bekend. In het 4e kwartaal is er voor € 718,30 aan oud-papier, € 25,00 aan ’t Stoepje-zegels, € 90,00 aan oud-ijzer en € 60,00 aan olie en frituurvet ingezameld. Dit maakt het totaal voor het 4e kwartaal het mooie bedrag van € 893,30! Het totaalbedrag over heel 2018 is hiermee € 2.442,72 geworden! Na aftrek van de kosten voor de georganiseerde evenementen resteert een bedrag van € 2.020,58 wat ten goede komt aan het werk (c.q. de begroting) van De Rank. Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen!

Verder…
… kunnen we nog geen update geven van het gesprek met de gemeente over de oud-papier inzameling. Een eerste afspraak die we hadden gemaakt bleek vergeten te zijn door de gemeente )-:
… zijn we nog op zoek naar iemand die de catering bij de evenementen zou willen coördineren. Dit betreft het meedenken en plannen ervan en het – samen met een team – uitvoeren van de catering tijdens de Snuffel- en Rommelmarkt, de start-BBQ en de Agapè-maaltijd na de Kennis-quiz. Ward is er nog om je in te werken. En je wordt lid van een enorm gezellige Evenementencommissie!

Verhuur Partytent en Springkussen
Geeft u een feestje en heeft u een ruimteprobleem, dan hebben wij de oplossing. Huur onze partytent. Is het een kinderfeestje dan kunt u ook het springkussen huren. Foto’s van de te huren partytent en/of springkussen alsmede de prijs kunt u zien op de website.

Inzameling oud papier, oude metalen en gebruikt frituurvet
Tot het moment dat we op een nieuwe manier papier gaan inzamelen kunt u uw oude papier zelf inleveren bij de Firma Metselaar, Onderweg 37, Waddinxveen (met vermelding dat het voor De Rank is). Ook kunt u het papier nog inleveren op de navolgende verzamelpunten:
• Arie van Nielen, Jan Dorrekenskade - Oost 102
• Ben den Ouden, Groenezoom 38
• Gerrit Smit, Henegouwerweg 100 (ook uw oude metaal/ snoeren en frituurvet!).
Brengt u het papier zelf bij de firma Metselaar, dan moet u even melden dat het aantal kg. bij “De Rank” wordt genoteerd.

Punten en cadeaubonnen sparen
Bij de uitgang van de kerkzaal staat wekelijks een schoenendoos. Hier kunt u spaarzegels van Douwe Eg¬berts en Bakkerij Het Stoepje kwijt en ook cadeaubonnen, VVV-bonnen of andere bonnen zijn welkom!

Activiteitenkalender
Noteer alvast in de agenda:
• Kennis-Quiz en agapè-maaltijd: zaterdag 9 februari

de Evenementencommissie

 

Aanmelden sponsorfietstocht 14 september

Klik voor meer info

Kerkdiensten