• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

  • Banner Sponsorfietstocht 2019

Op zondag 27 januari bespraken we in de basiscatechesegroep welke taken en rollen er in de gemeente zijn. In het bijzonder stonden we stil bij het ambt, zo zijn er ouderlingen, diakenen en een dominee.

Wat doen ze eigenlijk en welke wensen zou je hebben als er een vacature zou zijn? Zo vond de basis catechesegroep onder andere dat een dominee aardig en slim zou moeten zijn en het beste met passie zou preken. Ook was het belangrijk dat hij een koffer had, vrolijk was en liefst een beetje ‘prank’ (dat wil zeggen: grapjes maakt). Voor ambtsdragers (ouderlingen, diakenen, maar ook voor een dominee) in het algemeen vonden de kinderen het belangrijk dat iemand gelovig is, aardig is, naar je toekomt en dingen mogelijk maakt als crèche, kamp en kinderwerk.

 Maar ook dingen als het Avondmaal verzorgen, collectes en voor de organisatie van het geheel zorgen.

Samenvattend, de belangrijkste kwaliteiten voor iemand in het ambt: gelovig, vriendelijk, positief, grappig en sociaal zijn, maar ook opvallende dingen als niet vloeken, serieus en zuinig zijn.

Het is heel leuk om van deze kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool te horen wat zij belangrijk vinden. Ze zijn heel blij dat iedereen zo zijn rol heeft en we met z’n allen gemeente zijn. Zo maar iets om even over na te denken zou ik zeggen, als je vriendelijk en gelovig bent en de dingen goed probeert te regelen dan ben je bij de kinderen een topper!

De basiscatechesegroep

Aanmelden sponsorfietstocht 14 september

Klik voor meer info

Kerkdiensten