• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

  • Banner Sponsorfietstocht 2019

Het was, zoals voorspeld, een gezellige ochtend onder leiding van Gijs van de Brink, Margreet Zandbergen en Koos Selier.
Na de opening werden we door Gijs getest op onze bijbelkennis door middel van vragen uit de NBG-Bijbelquiz. Zeer goed opgezet, leuke en interessante vragen. Helaas liet de techniek ons een beetje in de steek waardoor kleine stukjes film niet zichtbaar werden. Het was jammer maar verstoorde niet echt het totaal van de quiz.

De aanwezigen werden ingedeeld in groepjes van 4 à 5 personen. Het eerste deel van de quiz, de vragen, moest ieder voor zich beantwoorden. Na 28 vragen was Henk Teekens de winnaar met 23 goed beantwoorde vragen, direct gevolgd door Kees de Hek met 22 goede antwoorden. Uw verslaggever moet nog wat meer bijbelstudie doen want hij kwam niet verder dan 18 goede antwoorden.

Hierna kwam Margreet aan de beurt met een Emoji’s test van het refo-web. De insteek was als groep vast te stellen welk figuur of bijbelverhaal er met de emoticons werd weergegeven. Hieronder een paar voorbeelden.

Als u hiervan het antwoord wilt weten, moet u maar één van de bezoekers van de inloopochtend aanschieten. Voor dit stukje werd de groep van uw schrijver wel eerste met 13 goede antwoorden. Maar helaas dat was geen prijs want die ging over het totaal van alles voor de gehele groep en daar mocht Janny Oudijk met haar gezelschap de overwinning behalen. Janny had voor alle prijswinnaars een lekker hapje meegebracht. Ook Koos had zijn bijdragen op deze morgen. Al bij aanvang trakteerde hij op soezen en tijdens de morgen droeg hij één van zijn gedichten voor dat betrekking had op de vele medische problemen waar wij ook in De Rank als mensen mee te maken krijgen maar ook van wie wij onze Hulp mogen verwachten. Zoals gebruikelijk begeleidde Margreet ons op de piano en hebben we de morgen zingend afgesloten.

Een ochtend met veel gezelligheid waarvoor Gijs, Margreet en Koos hartelijk werden bedankt met woorden en natuurlijk vruchtensap. 

Op de inloopochtend van 9 april nam Roel Ananias ons mee in ‘Mijn leven gevormd door 1940-1945’. Roel heeft contacten met het kamp Westerbork en verzorgt deze presentatie regelmatig onder andere voor scholieren.
Het uitje is op 14 mei en de nodige contacten en afspraken hiervoor worden gemaakt. Meer bijzonderheden hoort u nog van ons. 

Namens de inloopochtendcommissie,
Peter van der Laarse

Aanmelden sponsorfietstocht 14 september

Klik voor meer info

Kerkdiensten

Activiteiten