• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

  • Banner Sponsorfietstocht 2019

Zondag 31 maart was er na de dienst een inloop informatiebijeenkomst in verband met de aanstaande ambtsdragersverkiezingen. Deze bijeenkomst werd door de taakgroep gemeentevorming en -opbouw georganiseerd om meer informatie te geven over de verschillende ambten binnen de kerk. Wat houdt het ambt in, wat zijn de verschillende taken, welke talenten komen van pas en hoeveel tijd kost het ambt eigenlijk? Zo maar wat vragen die beantwoord werden.

Er waren diverse ambtsdragers aanwezig om vragen van belangstellenden te beantwoorden en er vonden mooie gesprekken plaats. De bijeenkomst werd met name bezocht door mensen die op de kieslijst voor de verkiezingen staan, maar ook door andere gemeenteleden. Behalve ambtsdragers zijn er nog veel meer helpende handen nodig om al het werk in de gemeente te kunnen blijven doen. Gelukkig zijn er al heel veel helpende handen, maar extra handen zijn op sommige plaatsen heel welkom. 

Als u uw tijd en talenten wilt inzetten voor de kerk neem dan eens contact op met een ambtsdrager om te vragen waar uw hulp ingezet kan worden. Als u niet in de gelegenheid was de bijeenkomst te bezoeken of als u de informatie nog eens terug wilt lezen, dan kunt u de informatiefolder die uitgedeeld werd hier terugvinden.

Werkgroep GOVM

 

Gerelateerde berichten:


Aanmelden sponsorfietstocht 14 september

Klik voor meer info

Kerkdiensten

Activiteiten