• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

  • Banner Sponsorfietstocht 2019

Met de komst van ds. Tinus Gaastra van de Immanuëlkerk is de beroepingscommissie nu compleet. We zijn blij en dankbaar dat ds. Gaastra onze commissie als consulent wil ondersteunen. In de afgelopen vergadering hebben we met elkaar kennis kunnen maken. Van weerskanten is dit als erg prettig ervaren.

Ook vond een tweede brede vergadering plaats met de secondanten, die de beroepingscommissie als klankbordgroep zullen ondersteunen.

In deze brede vergadering zijn de namen van predikanten besproken die u ons als gemeente had aangereikt. We zijn dankbaar dat er door velen van u en jullie op zo’n enthousiaste wijze is meegedacht. Ook was het goed en verrijkend te vernemen waarom u vond dat de genoemde predikant goed bij onze gemeente zou kunnen passen. Hartelijk dank daarvoor.

Tevens hebben we vanuit het Landelijk Dienstencentrum van de PKN op basis van de profielschetsen van onze gemeente en te beroepen predikant een advieslijst met namen ontvangen. Tenslotte is de vacature in de afgelopen maand op de website en in het blad Woord & Weg van de PKN geplaatst. De sluitingsdatum om te solliciteren is 23 april. Na deze datum besluiten we met welke personen we nader in contact willen komen. 

In vertrouwen op de Heer en gesteund door zijn Geest zetten we het beroepingswerk enthousiast voort. Hierbij vragen we u als gemeente om biddend om ons heen te blijven staan.

Namens de beroepingscommissie,
Adri Twigt, voorzitter

[ Klik hier voor meer berichten over het beroepingswerk ]

Aanmelden sponsorfietstocht 14 september

Klik voor meer info

Kerkdiensten

Activiteiten