• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

  • Banner Sponsorfietstocht 2019

Op 14 april is de collecte bestemd voor Stichting Epafras. Dit is een christelijke organisatie die Nederlanders steunt die vastzitten in buitenlandse gevangenissen, vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is. De vrijwilligers van Epafras zijn gespecialiseerd in het bieden van geestelijke steun. Soms is de hulp ook praktisch. Zo zorgen de vrijwilligers bijvoorbeeld voor medicijnen, omdat gedetineerden die in de gevangenis niet krijgen, of ze bellen met familieleden als gedetineerden geen geld hebben om zelf te bellen. 

Je kunt bij Epafras ook terecht met vragen. Wij bevelen de collecte van harte bij u aan. 

De collecte in de Stille Week van 18 tot en met 20 april is voor Dorcas. Armoede, uitsluiting, crisis. Als gevolg hiervan leven te veel mensen een mensonwaardig bestaan. Daar legt Dorcas zich niet bij neer. Zij verlangen ernaar dat deze mensen tot hun recht komen en bloeien. Met 'blijvende verandering' bedoelen zij dat het effect van hun hulp blijft bestaan, ook al stopt de hulp na een bepaalde tijd weer.

Om dit te bereiken, bouwt Dorcas aan verandering op drie niveaus: Op individueel niveau kijkt Dorcas naar de kracht van ieder mens. Zij werken aan de versterking van het gevoel van eigenwaarde van mensen en leren hen nieuwe vaardigheden. Ook bieden ze praktische en materiële hulp. Op gemeenschapsniveau stimuleren ze mensen om hun krachten te bundelen. Dorcas zet netwerken op en moedigt mensen aan om samen te zoeken naar oplossingen voor hun problemen. Op maatschappelijk niveau motiveren ze overheden en organisaties om kwetsbare mensen te ondersteunen. Daarom bevelen we ook deze collecte van harte bij u aan!

De Diaconie

Aanmelden sponsorfietstocht 14 september

Klik voor meer info

Kerkdiensten

Activiteiten