• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

  • Banner Sponsorfietstocht 2019

Zoals u weet besteden we dit seizoen met het ZWO-jaarproject aandacht aan de Roma’s in Albanië. Klik hier voor meer informatie over dit jaarproject.
Roma’s horen tot de allerarmsten en tot vorig jaar leefde de Romagemeenschap in Tirana op de vuilnisbelt in erbarmelijke omstandigheden. De stichting Alo Mik! (Albanees voor ‘Hoi vriend’) werkt sinds 2004 samen met de Romagemeenschap in Tirana. De christelijke stichting werkt vanuit het geloof dat in Gods ogen ieder mens waardevol is.  

Groep 1-2Door hun trouwe en liefdevolle contact hebben zij vertrouwen gekregen van de Romagemeenschap. In september 2018 is er een wijkcentrum geopend. De Romakinderen worden na schooltijd opgevangen in het wijkcentrum. Zij krijgen een gezonde
lunch, worden geholpen bij hun huiswerk en krijgen allerlei sociale en groepsactiviteiten. Ook de ouders worden ondersteund en begeleid. Veel ouders zijn erg jong en hebben zelf geen goede voorbeelden gehad. Dineke van der Maas helpt als vrijwilligster in het centrum en zij houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen bij Alo Mik!

Groep 3-4In december hebben de kinderen van de kindernevendienst kaarten gestuurd naar de kinderen van Alo Mik! In een vorige Kompas heeft u foto’s gezien van de kinderen in het wijkcentrum in Tirana, die erg blij waren met de kaarten! Daarna zijn ze
ook aan de slag gegaan om iets voor de kinderen van De Rank te maken. Op zondag 3 maart was er een ZWO-­ dienst waarin we een filmpje zagen van Alo Mik! Daarna hebben de kinderen van de kindernevendienst allemaal een bedankbrief en foto’s  gekregen en de kinderen van groep 1-2 en groep 3-4 hebben ook post gekregen van de kinderen van Alo Mik! De leiding heeft foto’s gemaakt en vertelde hoe enthousiast onze kinderen waren met de gekregen post uit Albanië, leuk deze uitwisseling!

Wat is er tot nu toe binnengekomen voor Alo Mik!? Een paar gemeenteleden vroegen hier al naar na de ZWO-dienst.
We kunnen u meedelen dat in 2018 het mooie bedrag van € 3.875,- is binnengekomen voor Alo Mik! (collectes en giften € 1.858,-, kindernevendienst € 150,- en kerstactie € 1.867,-) We sparen voorlopig nog door voor de kinderen en gezinnen die geholpen worden door Alo Mik!. Als u voor dit doel een gift wilt overmaken, kan dit op rekening van ZWO De Rank NL10RABO 037.37.09.544 o.v.v. ‘Alo Mik!’.
Alvast heel hartelijk bedankt voor uw giften!

Mede namens de ZWO groep,
Teunie de Kruijf

Aanmelden sponsorfietstocht 14 september

Klik voor meer info

Kerkdiensten

Activiteiten