• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Terugblik Rommelmarkt
Op 11 mei werd de jaarlijkse Rommelmarkt van De Rank gehouden. We mogen terugkijken op een geweldige dag; het weer, de sfeer, de inzet en het resultaat waren om dankbaar voor te zijn. Met betrekking tot die opbrengst heeft onze penningmeester, Ben den Ouden, overuren gemaakt en alles exact uitgerekend. De bruto opbrengst van de rommelmark is uiteindelijk € 12.566,= geworden!

Een prachtig bedrag waar wij zeer dankbaar voor zijn. Na aftrek van alle kosten (inkoop, huur van de school en kramen, vergunning, etc) wordt de netto opbrengst verdeeld over onze eigen wijkgemeente (50%) en de vier goeden doelen: Proplan (tbv zorgcentrum voor de weduwen van Srebrenica), ZWO-project tbv Alo!Mik, de uitzending van David Begeer naar de Logos Hope en de uitzending van de fam. Van der Maas naar Albanië.

Dank, ook namens deze goede doelen, aan alle medewerkers die voor of tijdens de rommelmarkt actief zijn geweest of als u op andere wijze aan de prachtige opbrengst heeft bijgedragen. Het was top!
Klik hier voor een aantal foto's van deze geslaagde dag.

Verhuur Partytent en Springkussen
Geeft u een feestje en heeft u een ruimteprobleem, dan hebben wij de oplossing. Huur onze partytent. Is het een kinderfeestje dan kunt u ook het springkussen huren. Foto’s van de te huren partytent en/of springkussen alsmede de prijs kunt u hier zien op de website.

Inzameling oud papier, oude metalen en gebruikt frituurvet
Helaas is er nog weinig/voortgang bij de gemeente Waddinxveen om de verenigingen/kerken te betrekken bij het inzamelen van het oude papier. Wij hebben bericht ontvangen dat zij dit voor de zomer niet meer rond kunnen krijgen. Dat is heel jammer, want wij zien de oud papier opbrengsten ieder kwartaal minder worden omdat steeds meer mensen toch kiezen voor het gemak om het oude papier maandelijks in de container aan te bieden. Dat is logisch en daarom hebben wij, inmiddels een jaar geleden, ook gekozen om ons bij dit initiatief aan te sluiten en – tegen vergoeding – mee te gaan helpen om dit oude papier op te halen. Diverse overleggen en gesprekken met de gemeente hierover, hebben dus nog niet geleid tot het betrekken van verenigingen en kerken bij het inzamelen. De ambtelijke molens malen zéér langzaam )-;.

Tot het moment dat we op een nieuwe manier papier gaan inzamelen kunt u uw oude papier zelf inleveren bij de Firma Metselaar, Onderweg 37, Waddinxveen (met vermelding dat het voor De Rank is). Ook kunt u het papier nog inleveren op de navolgende verzamelpunten:
• Arie van Nielen, Jan Dorrekenskade - Oost 102
• Gerrit Smit, Henegouwerweg 100 (ook uw oude metaal/ snoeren en frituurvet!).
Brengt u het papier zelf bij de firma Metselaar, dan moet u even melden dat het aantal kg. bij “De Rank” wordt genoteerd.

Punten en cadeaubonnen sparen
Bij de uitgang van de kerkzaal staat wekelijks een schoenendoos. Hier kunt u spaarzegels van Douwe Eg¬berts en Bakkerij Het Stoepje kwijt en ook cadeaubonnen, VVV-bonnen of andere bonnen zijn welkom!

Activiteitenkalender

  • BBQ – zaterdag 14 september
  • Snuffelmarkt – zaterdag 2 november

Nog even dit
Tot medio september is het niet mogelijk spullen in te leveren op de Smitshoeve. Graag uw nog bruikbare en verkoopbare spullen zuinig bewaren tot het inleveren weer mogelijk is.

Namens de Evenementencommissie,
Jelle Minnema

 

Kerkdiensten