• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

  • Snuffelmarkt 2019

Er zijn geen bezwaren ingediend tegen de beroepingsprocedure zoals die is gevolgd en uitgelegd aan de gemeente. Van meerdere kanten is opgemerkt dat het beroepingswerk en de procedure op een zeer prettige, goede en zorgvuldige wijze is uitgevoerd. Dit is een compliment voor de beroepingscommissie en de klankbordgroep. Zeer bedankt voor dit goede werk!

Op 25 juni 2019 is de formele beroepsbrief in ontvangst genomen door ds. J. Overeem. In een prettig gesprek met ds. Overeem en zijn echtgenote is de brief overhandigd door een klein comité vanuit De Rank.

Ds. Overeem heeft nu 3 weken de tijd om een besluit over het beroep te nemen. Bid voor hem, zijn gezin en de gemeente in Boskoop dat Gods wil en weg gevonden wordt.

Ter ondersteuning aan zijn overweging wil Ds. Overeem kennis maken met De Rank. Omdat we dat niet met z’n allen tegelijk kunnen doen op 1 avond is er voor een vorm van speeddaten gekozen. Dit zal plaatsvinden op 4 juli 2019.
Er zullen 3 blokken van 45 minuten zijn met een korte pauze daartussen. In het eerste blok zal de kerkenraad met Ds. Overeem spreken, blok 2 en 3 worden gebruikt voor vertegenwoordiging van de taakgroepen en activiteiten in De Rank.

De kerkenraad heeft hiervoor een indeling gemaakt en vertegenwoordigers van deze groepen worden uitgenodigd. Ook met deze manier van werken zal het onmogelijk zijn om iedere activiteit te presenteren, maar kan er wel een goede indruk van taakgroepen en activiteiten in De Rank gegeven worden. Als uw/jouw activiteit niet gevraagd wordt betekend dit niet dat deze activiteit niet gewaardeerd wordt of minder belangrijk is, maar er moet een keuze gemaakt worden. De kerkenraad rekent op uw/jouw begrip in deze. Ook deze avond willen we in uw gebed aanbevelen.

Eric Begeer, Scriba