• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

  • Snuffelmarkt 2019

Afgelopen seizoen hebben we met het ZWO jaarproject aandacht gevraagd voor de Roma’s in Tirana, Albanië. En al eerder hebben we geschreven dat we ook het komende jaar aandacht zullen blijven besteden aan de Roma’s.

Het is geweldig wat er al gebeurd is, gezinnen van de vuilnisbelt naar een huis, kinderen naar school en na schooltijd opgevangen in het wijkcentrum, daar een gezonde maaltijd en hulp met huiswerk, zodat ze niet weer gaan bedelen en op straat zwerven. Ook de ouders worden geholpen. Dit vraagt veel geduld van de hulpverleners en vrijwilligers en er zijn zeker nog financiën nodig om door te kunnen gaan met de hulp.

Daarom gaan we volgend seizoen ook door met Alo Mik! en wordt dit dus een 2-jaars-project.

Eén van de vrijwilligers is Dineke van der Maas; zij helpt de oudere kinderen met Engels. Enkele weken geleden ging zij mee met een kampweekend met de Roma gezinnen. In het afgelopen seizoen is er vanuit De Rank ongeveer € 6.000,- voor Alo Mik! bij elkaar gebracht. In 2018 € 3.875,- , daar was ook de opbrengst van de kerstactie bij. In 2019 tot nu toe ongeveer € 2.125,-. Hierbij is ook een deel van de opbrengst van de rommelmarkt, zijnde € 1.088,-.

Er zijn collectes gehouden en er zijn door diverse mensen giften overgemaakt. Ook de kindernevendienst spaart mee. We zijn blij dat er weer zoveel is binnen gekomen!
Hartelijk dank voor uw giften! Als u nog een gift over wilt maken voor Alo Mik! kunt u dit doen op rekening van ZWO De Rank NL10 RABO 037.37.09.544 o.v.v Alo Mik!

ZWO leden gezocht
We zijn nog op zoek naar nieuwe ZWO leden! Wilt u ons team komen versterken?! Informatie kunt u vragen aan één van de ZWO leden: Margreet Bank, Esther Tromp, Hans Wineke, Pia van der Vloed of Teunie de Kruijf.

Namens de ZWO-groep,
Teunie de Kruijf