• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Collecte 13 oktober
Op 13 oktober om 14.30 uur is de intrededienst van ds. Harald Overeem. Op zijn verzoek zal er in deze dienst gecollecteerd worden voor stichting De Wittenberg.
Bij deze stichting kunnen jongeren tussen de zeventien en vijfentwintig jaar terecht voor geestelijke retraite en bijbelstudies gedurende vijf maanden. Stichting de Wittenberg beschrijft zichzelf als een plek waar jongeren ‘de geestelijke accu kunnen opladen om daarna verfrist hun taken in deze wereld op te pakken.

’ De stichting is grotendeels afhankelijk van giften, dus deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.
De collecte in de ochtenddienst is bestemd voor de diaconie.

Collecte 27 oktober
Op 27 oktober is de collecte bestemd voor House of Hope. Dit is een professionele vrijwilligersorganisatie die zich sinds 2004 inzet om de leefbaarheid in een 12-tal achterstandswijken in Rotterdam-Zuid te verbeteren. Vanuit de ICF-gemeente (International Christian Fellowship) is een groep mensen aan de slag gegaan om een diaconaal project te ontwikkelen. Dat heeft geresulteerd in House of Hope, een project waar ook mensen uit vele andere kerken aan meewerken.
In de Bijbel wordt Jezus beschreven als iemand die enorme aandacht had voor mensen. Niemand uitgezonderd! Zijn onbegrensde liefde vormt een innerlijke motivatie voor de professionals en vele vrijwilligers die via House of Hope de handen uit de mouwen steken. Naast kerkelijke vrijwilligers dragen ook vele wijkbewoners hun steentje bij om de wijken mooier en beter te maken. 

Collecte 10 november
Stichting Proplan t.b.v. bouw zorgcentrum De weduwen van Srebrenica en andere ouderen zijn kwetsbaar. Niet alleen doordat ze geen geld hebben of kinderen in de buurt om voor hen te zorgen: vaak wonen zij ook op afgelegen plekken die, zeker in de winter. nauwelijks te bereiken zijn. Worden ze ziek, dan kan het gebeuren dat ze overlijden door gebrek aan medicijnen of door de vrieskou. Om structurele en adequate zorg te bieden op de lange termijn, wil Stichting Proplan samen met MFS Emmaus voor hen een zorgcentrum bouwen in het nabijgelegen dorp Potocari, ongeveer 10 km van Srebrenica. De benodigde grond is, na een langdurig en complex proces, inmiddels verworven en in een notariële acte vastgelegd. Met de opbrengst van de collecte wordt weer een bijdrage geleverd aan de bouw van het genoemde zorgcentrum voor de ‘Weduwen van Srebrenica’.
Stichting Proplan voert hier in totaal twee jaar lang actie voor en mogelijk zal een groep handige mannen uit Waddinxveen in de loop van 2020 als vrijwilliger op de bouwplek aan het werk gaan om daarmee een kostenbesparing mogelijk te maken. Bij voldoende financiën zullen eind 2020 de eerste weduwen hun intrek kunnen nemen. Ten behoeve van dit doel is er ook een benefietconcert met Martin Mans op 2 november in kerkgebouw ‘De Oostpoort’ in Gouda. Graag zien wij u bij dit concert.

Wij bevelen alle hierbovengenoemde collectes van harte bij u aan.

De Diaconie 

Vanwege het coronavirus
zijn er geen activiteiten in De Rank.

De kerkdiensten op zondagmorgen
worden via Youtube uitgezonden.

Meer informatie

Kerkdiensten