• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Zo is dan het nieuwe seizoen weer begonnen. Het zomerseizoen hebben we afgesloten met een lezing van Roel Ananias over zijn ervaringen als kind in de Tweede Wereldoorlog.

Hoewel ik u graag wil laten weten hoe dat was, lijkt mij dit geen verhaal voor Kompas. Wellicht iets te persoonlijk en er is veel gezegd over personen. Jammer als u er niet bij was en dit moest missen.
Ons bezoekje aan het museum Krimpenerwaard was zeker de moeite waard. Met 31 personen hebben wij rondgelopen in de als museum ingerichte boerderij waarbij twee ervaren gidsen ons tekst en uitleg gaven. Na de rondleiding een hele goede lunch en dan weer huiswaarts.

Maar niet eerder dan dat wij afscheid hebben genomen van Annie van Dijk. Annie die vanaf het begin de inloopochtenden heeft helpen voortbestaan. Nogmaals onze hartelijke dank voor alle goede zorgen en alle hulp bij de koffie met koek, het steeds weer bedenken van een nieuwe serie presentaties en onder andere de kerstgeschenken, maar vooral voor haar gezelligheid.

Voor aanvang van de presentatie van het Leger des Heils op 10 september, werd door de inloopochtendcommissie een stukje van de toekomst besproken. Een toekomst die mede afhankelijk is van financiën. Zoals de kosten nu jaarlijks omhoog gaan, is het niet langer haalbaar. Aan de aanwezigen wordt hiervoor hun aandacht en medewerking gevraagd. Er zijn hierbij een aantal oplossingen benoemd zoals: koffie liefst minimaal € 2,- in het busje, niet meer elke ochtend een betaalde presentatie maar ook eens een film of alleen een bijeenkomst met gesprek. Ook kan de kerk geen kosten meer op zich nemen voor lunches enzovoorts van hen die wel hebben ingeschreven maar niet zijn meegaan. Dat worden eigen kosten. Wellicht ook een gift vanuit de aanwezigen voor een lezing over een goed doel in plaats van een bijdrage vanuit de kerk. Alles ter overweging en aan ieder het recht om hierop te reageren.

Mevrouw (Miep) van der Woude, officier in het Leger des Heils (LdH), gaf ons veel detailinzicht in haar eigen leven en de onzichtbare details van het Leger des Heils. Zelf heeft zij binnen de PKN preekbevoegdheid en vervult die taak vaak en met veel plezier. Voorheen was ze godsdienstonderwijzeres en verpleeghuispastor in Katwijk. Als kind van een katholieke vader en een hervormde moeder ging ze toen ze 5 jaar was naar de zondagsschool van het Leger des Heils en is daar niet meer weggaan.

Mij bleef vooral de opmerking bij, dat een heilssoldaat niet dood gaat maar wordt bevorderd tot heerlijkheid. Als eerste vertelde zij iets over zichzelf en in het algemeen de kleding van het Leger des Heils. Het waarom en hoe iedereen herkenbaar is. Dat het uniform beschermt maar ook soms een sta in de weg is. Daarna hoe William Booth, een methodisten predikant, in een oude bioscoop is begonnen met de Volonteers Army. Een naam die niet aansloeg en werd omgezet is Salvation Army. Hij was ontstemd geraakt dat arme mensen niet in de kerk mochten komen maar alleen door kijkgaten in de muren de dienst konden meebeleven. Door dit te negeren werd hij uit de kerk gezet en begon hij zelf met diensten waarin iedereen welkom was.

Nu in 127 landen met circa 18.000 heilssoldaten, waarvan zo’n 6.000 in Nederland. Overal ter wereld is het embleem met de S, de vlag en de liederen hetzelfde. Een S die je volgens Miep kon vertalen in: Soup, Salvation, Soap. Een heilssoldaat moet voldoen aan een aantal regels zoals niet roken en niet drinken. In 2016 bestond het LdH 150 jaar met een grote viering in Londen. In 2020 gaat het LdH een grote omslag maken en willen zij naar 200 buurtcentra met de naam ‘Bij Bosschardt’. Een vrouw die het LdH werkelijk op de kaart heeft gezet, zeker hier in Nederland.

Bij alles wat zij doen, is de vlag erbij: doop, huwelijk en begrafenis. Een vlag met de grote S en in de kleuren geel, rood en blauw die symboliseren: geel = de Heilige Geest, rood = het bloed van Jezus Christus, blauw = rein van hart. De doop verrichten zij volgens de bijbelse teksten. Jezus werd als volwassene gedoopt maar als kind opgedragen, zo ook binnen het LdH. Als heilssoldaten, waar ook ter wereld, elkaar begroeten doen ze dat met de wijsvinger omhoog. De betekenis hiervan is ‘Wij verwachten het van onze Heer’. De missie van het LdH ligt direct om de hoek van de deur ‘Degene die geen helper hebben, helpen!’. Vorig jaar gingen al de inkomsten van haar lezingen naar de Roma’s in Roemenië. Dit jaar naar de soepbus in Rotterdam, voor soep en winterkleding. Ook aan ons vroeg zij of ze het bekende LdH hoedje mocht laten rondgaan. De opbrengst € 149,- mag voor zichzelf spreken. Iedereen ging tevreden en geïnspireerd naar huis.

De volgende presentatie is op 8 oktober. De heer G. van der Caay neemt ons mee op zijn reis door Armenië en Georgië. Maar daarvoor komt deze Kompas te laat. Hij is wel op tijd voor de inloopochtend van woensdag 6 november. Aad Van der Maas komt ons bezoeken om iets over hun leven van de afgelopen maanden te vertellen. U bent allen welkom in de Immanuëlkerk vanaf 9.30 uur.

De inloopochtendcommissie,
Peter van der Laarse

Vanwege het coronavirus
zijn er geen activiteiten in De Rank.

De kerkdiensten op zondagmorgen
worden via Youtube uitgezonden.

Meer informatie

Kerkdiensten